logo Stackopera

Kvalitní CRM je základem pro úspěšné podnikání firmy

CRM systém je páteří marketingu a prodeje každé firmy - tyto dvě oblasti se neodmyslitelně prolínají. Nemusíte tak již udržovat informace o svých zákaznících v excelovských tabulkách, různých e-mailových konverzacích či na papíře. Tento softwarový nástroj podporuje oboustrannou efektivní komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

CRM (Customer Relationship Management) systém je typ softwaru - podnikového informačního systému, který firmám pomáhá řídit vztahy se zákazníky. V praxi to znamená, že jeho databáze obsahuje všechna data o zákaznících firmy. To jsou např. kontakty, nabídky, obchodní výsledky, kalendář schůzek, poznámky ze zákaznické podpory u jednotlivých obchodních případů, úkoly nebo stav zákazníků v prodejním procesu apod.

Tím poskytují užitečné informace - např. výnosnost jednotlivých zákaznických skupin, jež lze následně využít při dalších marketingových aktivitách, analýzách ziskovosti a vývoji nových produktů.

Tyto údaje lze také využít k vytvoření profilu ideálního zákazníka. Tím pádem mohou firmám pomoci lépe pochopit, co jejich zákazníci chtějí a jak jim mohou nejlépe posloužit.

Dobrý CRM systém umí také uložená zákaznická data pravidelně formou analýz a grafů aktualizovat a vyhodnocovat, nebo se prostřednictvím API rozhraní datově napojovat na další potřebné aplikace.

Ty nejlepší CRM systémy pak umožňují automatizovat co největší množství manuálních úkonů. To je např. aktualizace karty zákazníka nebo odeslání připomínky e-mailem měsíc před vypršením smlouvy.

CRM systémy jsou jádrem marketingu, prodeje a produktového rozvoje každé firmy. Pomáhají zefektivňovat prodejní cyklus, poskytují přehled o zákaznících a jejich nákupních preferencích, usnadňují komunikaci se zákazníky a poskytují podklady pro úpravu produktů. Mají proto znatelný pozitivní dopad na zvyšování tržeb a snižování nákladů.

CRM systémy se vyznačují svou univerzálností, a proto je mohou využívat firmy různých velikostí. Ačkoliv jsou většinou využívány většími společnostmi, stejně tak je mohou využívat i malé firmy.

Ty ocení např. propojení CRM systémů se svým e-shopem, které umožní vytvářet přehledy nákupů zákazníků a na základě toho pak upravovat nabídku produktů či nastavení online reklamy.

Další články k tématům - aktualizace - analýza - automatizace - CRM - email - eshop - kontakty - marketing - nákupy - podnikání - zákazník

Článek Stackopera ze dne čtvrtek 9. března 2023

Další články od Stackopera