logo

eRecepty s IS FONS Akord ve frýdeckomístecké nemocnici

Společnost STAPRO úspěšně realizovala ve frýdeckomístecké nemocnici další projekt vystavení lékařského předpisu v elektronické podobě - nyní v nemocničním IS FONS Akord, který pokrývá provoz klinických pracovišť řadou navzájem propojených produktů vedení zdravotní dokumentace.

Pro vystavení lékařského předpisu v elektronické podobě se vžil název  eRecept (tzv. elektronický recept), což je komplex softwarových a technologických produktů, které slouží k vystavení lékařského předpisu v elektronické podobě dle příslušné legislativy a pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Celé řešení, které bylo v rámci pilotního projektu zprovozněno v Nemocnici ve Frýdku-Místku,  se skládá z modulu eRecept zajišťujícího vystavování elektronických receptů v nemocničním informačním systému FONS Akord a komunikačního interface mezi tímto modulem a centrálním úložištěm elektronických receptů ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv.

Současně s tímto bylo dodáno řešení zaručeného elektronického podpisu, nezbytné funkcionality pro tvorbu eReceptů, a to jako integrální funkcionality nemocničního informačního systému FONS Akord.  Implementace směřovala na všechna ambulantní pracoviště nemocnice.

Implementované řešení, které je prvním v nemocnicích používajících nemocniční informační systém FONS Akord od společnosti STAPRO s. r. o., je pro nemocnici a lékaře přínosem v tom, že umožňuje zjistit, které léčivé přípravky pacient skutečně vyzvedl z lékárny a je možno u nich předpokládat, že tyto léčivé přípravky pacient skutečně užívá nebo užíval. 

Pro management nemocnice vzniká nová přidaná hodnota v nových datech, které je možno použít pro vyhodnocování preskripce na základě informací o skutečných výdejích v lékárnách.

STAPRO s. r. o. dodalo potřebné moduly sumárně označované jako eRecept, plně integrované do nemocničního informačního systému FONS Akord, a dále programové úpravy umožňující eRecepty elektronicky podepisovat zaručenými elektronickými podpisy. Nemocnice si ve vlastní režii zajistila proces správy bezpečnostních předmětů a certifikátů pro vydávání a správu zaručených elektronických podpisů.

Další články k tématům - eRecept - FONS - IS - nemocnice

Článek ze dne 19. června 2012 - úterý

Další články od STAPRO s. r. o.

eRecepty s IS FONS Akord ve frýdeckomístecké nemocnici

Nemocniční IS STAPRO: nová produktová řada FONS