logo STAPRO s. r. o.

Nemocniční informační systémy STAPRO reagují na rostoucí požadavky trhu

Nová produktová struktura STAPRO usnadní společný synchronizovaný vývoj jednotlivých produktových řad a umožní vznik synergických efektů, ze kterých budou těžit zejména současní i noví uživatelé.

Společnost STAPRO se rozhodla restrukturalizovat své dosavadní produktové portfolio. Rozsah a obsah produktů společnosti STAPRO vyžadoval nové uspořádání reflektující rostoucí požadavky trhu a požadavky na novou kompaktnější strukturu produktových řad, která by byla přehledná a kde by byly jasně definované vazby mezi jednotlivými produktovými řadami a produkty.

Nová FONS struktura usnadňuje celkovou komunikaci trhu o tom, jaké produkty bude STAPRO nabízet do nových instalací a kterým směrem mohou současní zákazníci směrovat své dlouhodobé plány upgradů a migrací využívaných systémů.

V oblasti nemocničních informačních systémů bude STAPRO na českém trhu nadále nabízet do nových projektů dva produkty - FONS Enterprise a FONS Akord. K tomuto rozhodnutí vedly STAPRO rozdílně se vyvíjející požadavky různých typů zdravotnických zařízení, kterým jsou přizpůsobeny funkce a typy implementace těchto dvou produktů.

FONS Enterprise

FONS Enterprise je zcela nový nemocniční informační systém, který představuje novou generaci nemocničního informačního systému a který vznikl na základě měnícího se prostředí zdravotnické informatiky. Nadčasová koncepce uživatelského rozhraní, nejnovější dostupné technologie a originální vnitřní architektura jádra systému v sobě spojují jednoduchost, bezpečnost, flexibilitu a vývojový potenciál do budoucnosti.

Klíčové nové vlastnosti FONS Enterprise přináší zásadní a nové hodnoty vznikající na principech dlouhodobé povahy, kterými se tento nemocniční informační systém významně odlišuje od všech dosud běžně používaných systémů.

FONS Akord

FONS Akord je novou verzí nemocničního informačního systému StaproAKORD s rozšířenou podporou procesů a novou verzí elektronické zdravotnické dokumentace s plnou podporou elektronického podpisu a dlouhodobého archivu, kompletní podporou logistiky a elektronickou evidencí podání léčiv na pacienta.

Tento systém bude nadále aktivně rozvíjen a doplňován novými moduly z produktové skupiny FONS Flexi. STAPRO předpokládá, že FONS Akord bude nadále dynamicky rostoucím produktem a dominantním nově instalovaným nemocničním informačním systémem v České republice.

Další články k tématům - bezpečnost - nemocnice - zdravotnictví

Článek STAPRO s. r. o. ze dne pátek 21. listopadu 2014

Další články od STAPRO s. r. o.