logo

Nemocniční IS STAPRO: nová produktová řada FONS

Nová FONS struktura usnadňuje celkovou komunikaci trhu o tom, jaké produkty bude STAPRO nabízet do nových instalací a kterým směrem mohou současní zákazníci směrovat své dlouhodobé plány upgradů a migrací využívaných systémů.

Společnost STAPRO se rozhodla restrukturalizovat své dosavadní produktové portfolio. Rozsah a obsah produktů společnosti STAPRO vyžadoval nové uspořádání reflektující rostoucí požadavky trhu a požadavky na novou kompaktnější strukturu produktových řad, která by byla přehledná a kde by byly jasně definované vazby mezi jednotlivými produktovými řadami a produkty.

V oblasti nemocničních informačních systémů bude STAPRO na českém trhu nadále nabízet do nových projektů dva produkty - FONS Enterprise a FONS Akord. K tomuto rozhodnutí vedly STAPRO rozdílně se vyvíjející požadavky různých typů zdravotnických zařízení, kterým jsou přizpůsobeny funkce a typy implementace těchto dvou produktů.

STAPRO vytvořilo homogenní produktovou strukturu, která umožní a usnadní společný synchronizovaný vývoj jednotlivých produktových řad a jejich produktů a v konečném důsledku umožní vznik synergických efektů, ze kterých budou těžit zejména současní a potenciální zákazníci STAPRO.

FONS Enterprise

Zcela nový nemocniční IS, který představuje novou generaci nemocničního informačního systému a který vznikl na základě měnícího se prostředí zdravotnické informatiky. Nadčasová koncepce uživatelského rozhraní, nejnovější dostupné technologie a originální vnitřní architektura jádra systému v sobě spojují jednoduchost, bezpečnost, flexibilitu a vývojový potenciál do budoucnosti.

Klíčové nové vlastnosti FONS Enterprise přináší zásadní a nové hodnoty vznikající na principech dlouhodobé povahy, kterými se tento nemocniční informační systém významně odlišuje od všech dosud běžně používaných systémů.

FONS Akord

Nová verze nemocničního informačního systému StaproAKORD s rozšířenou podporou procesů a novou verzí elektronické zdravotnické dokumentace s plnou podporou elektronického podpisu a dlouhodobého archivu, kompletní podporou logistiky a elektronickou evidencí podání léčiv na pacienta.

Tento systém bude nadále aktivně rozvíjen a doplňován novými moduly z produktové skupiny FONS Flexi. STAPRO předpokládá, že FONS Akord bude nadále dynamicky rostoucím produktem a dominantním nově instalovaným nemocničním informačním systémem v České republice.

Další články k tématům - FONS - IS - nemocnice - upgrade - zdravotnictví

Článek ze dne 15. června 2012 - pátek

Další články od STAPRO s. r. o.