logo TESCO SW a.s.

Inovační centrum Olomouc zahajuje výstavbu

Položením základního kamene 26.5. 2010 byla zahájena výstavba Vysokoškolského kampusu a inovačního centra Olomouc, jehož hlavním cílem bude výchova expertů, kteří dokáží přenést vědecko-výzkumné poznatky do praxe a komerční sféry. Partnery projektu jsou TESCO SW a Moravská vysoká škola Olomouc.

Jedná se o první fázi výstavby celého areálu mezi třídou Kosmonautů a ulicí Kavaléristů, ve které budou postaveny celkem čtyři budovy. Hlavním investorem projektu je Regionální centrum Olomouc, partnery projektu jsou společnost TESCO SW a Moravská vysoká škola Olomouc.

"Našim cílem je postavit fabriku, která bude generovat práci pro lidi v regionu. Klíčovými aktivitami budou transfer know-how mezi vzdělanostní základnou a podnikatelskou sférou a výchova tzv. bridžistů – tedy expertů, kteří budou schopni přenést vědecko-výzkumné poznatky do praxe," uvádí RNDr. Josef Tesařík, jednatel společnosti Regionální centrum Olomouc, s.r.o.

Náklady na výstavbu a vybavení čtyř budov by se měly pohybovat mezi 500 - 600 mil. Kč. Hrubá stavba by měla být hotova v 1. čtvrtletí roku 2011. Kromě tří nízkopodlažních budov (severní a jižní křídlo, atrium) bude postavena také 18 patrová věž s výškou 74 m. Ta se stane moderní dominantou a novým orientačním prvkem na vznikajícím bulváru kolem tř. Kosmonautů. Severní a jižní křídlo by měly začít sloužit svému účelu ve druhé polovině roku 2011 a věž by měla být dokončena v roce 2013.

Požadavkem investora bylo, aby urbanistické a architektonické pojetí splňovalo nároky na funkčnost, symboliku a impresi ve vztahu ke znalostní ekonomice a regionu. Architekti také museli přihlédnout k místu projektu, které se nachází v bezprostřední blízkosti historického jádra města. Velmi pečlivě proto analyzovali všechny panoramatické pohledy na město tak, aby zejména věž komplexu nenarušila historické panorama.

"Záměrem architektonického týmu bylo navrhnout moderní a inteligentní budovy šetrné k životnímu prostředí. K vytápění a chlazení budov tak budou využívány především obnovitelné zdroje energie - tepelná čerpadla. Tepelné zisky budou do budovy opět vraceny přes rekuperační jednotku vzduchotechniky. Pasivní opatření jako izolace obvodových konstrukcí a stínící prvky prosklených jižních stěn budou doplňovat mozaiku úspornosti a efektivnosti při provozu budovy," říká Ing. Arch. Ladislav Opletal z projekční kanceláře ARTERA.

"K zajímavostem projektu patří nepochybně také konstrukční řešení věže. Nosný systém není tvořen sloupy, jak je obvyklé, ale tuhým obvodovým pláštěm. K výhodám tohoto řešení patří významná eliminace klimatických dopadů na fasádu, a také skutečnost, že vnitřní prostor budovy bude díky neexistenci sloupů daleko více variabilní a lépe využitelný. Obdobné řešení bylo použito i na slavné budově Torre Akbar v Barceloně," doplňuje Ladislav Opletal.

Do severního křídla komplexu se po dokončení přestěhuje MVŠO a bude zde nejen prostor pro její rozšiřování, ale i pro další partnerskou vzdělávací instituci. Jižní křídlo budovy bude věnováno vývoji a výrobě informačně komunikačních technologií a přesídlí sem společnost TESCO SW. Klíčovými nájemci zde budou i Vědecko-technický park, Centrum pro transfer technologií a Podnikatelský inkubátor, kteří dohromady tvoří tzv. Jádro inovačního centra Olomouc a kteří by měli tvořit důležitou platformu pro rozvoj inovací. Na tyto subjekty budou navazovány postupně vznikající spin off firmy, pro které bude prostor ve věži. Atrium bude sloužit zejména pro společenské účely.

Dnešní slavnostní akce se zúčastnili přední představitelé města a kraje v čele s M. Tesaříkem, hejtmanem Olomouckého kraje, a M. Novotným, primátorem města Olomouce, a dále M. Hrabovský, rektor Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO), a prorektor Univerzity Palackého M. Malacka, členové architektonického a realizačního týmu, zaměstnanci firem RCO a TESCO SW a zaměstnanci a studenti MVŠO. Po přivítání a úvodním slovu Josefa Tesaříka, jednatele RCO, generálního ředitele TESCO SW a předsedy správní rady MVŠO, požehnal kameni Olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička a poté následovaly krátké projevy přítomných hostů a poklepání na kámen. Ten pochází z Karlovy Studánky a po dokončení stavby bude umístěn před hlavním vchodem do věže komplexu.

Článek TESCO SW a.s. ze dne pátek 28. května 2010

Další články od TESCO SW a.s.