logo

Špičkoví manažeři představí inovační procesy ve zdravotnictví s využitím ICT

7. ročník konference Ekonomika a management zaměřené na zdravotnictví pořádá 1.6. 2010 v Olomouci Moravská vysoká škola Olomouc a společnost TESCO SW ve spolupráci s Univerzitou Palackého.

Ředitelé největších českých a moravských nemocnic a zdravotních pojišťoven se sejdou v Olomouci, aby společně s akademiky a podnikateli diskutovali na téma "Inovační procesy ve zdravotnictví a faktory stability nemocnic".

"Cílem naší konference je propojit odbornou zdravotnickou veřejnost s akademickou sférou a podnikateli a společně hledat prostor pro inovace v oblasti zdravotnictví. TESCO SW má dlouholeté zkušenosti s dodávkami ICT a aplikačního SW pro zdravotnictví a ve spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc tak již dnes vytváří znalostní a realizační platformu pro rozvoj inovací v Olomouckém regionu," říká Josef Tesařík, generální ředitel TESCO SW, a doplňuje : "Spolupráci firem se špičkovými vzdělávacími institucemi a vědecko-výzkumnými pracovišti, která povede k realizaci vědeckovýzkumných poznatků v praxi je z mého pohledu klíčová pro účast ČR v evropské dělbě práce."

Účast na konferenci přislíbili například MUDr. P. Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, který bude mluvit o politice VZP na rok 2010, s příspěvkem na téma "Inovace, jako součást strategického řízení FN" vystoupí Ing. P. Koška, ředitel Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

Informačně komunikačním technologiím a jejich využití ve zdravotnictví se budou věnovat příspěvky Ing. Z. Chotěborského, ekonomického náměstka ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který bude mít příspěvek na téma "Efektivní řízení nemocnice s podporou ICT" a MUDr. R. Krause, ředitele FN Brno, s prezentací na téma "ICT v urgentní medicíně a krizovém řízení".

Na projekty a budoucnost aplikovaného výzkumu se zaměří příspěvky představitelů Univerzity Palackého a o budování inovačních mostů mezi vědou, výzkumem a praxí bude prezentace Moravské vysoké školy Olomouc.

Konference se koná v prostorách Regionálního centra Olomouc.

Další články k tématům - konference - nemocnice - zdravotnictví - Josef Tesařík

Článek ze dne 21. května 2010 - pátek

Další články od TESCO SW a.s.