logo

IS FaMa+ v Pardubické krajské nemocnici implementuje TESCO SW

Společnost TESCO SW letos v březnu úspěšně dokončila v Pardubické krajské nemocnici 1. etapu zavádění svého informačního systému FaMa+, který podporuje realizaci centrálního dispečinku pro řízení vnitřních požadavků v nemocnici a jejich následné zpracování v rámci provozních útvarů.

Realizace 1. etapy projektu probíhala společně s rozsáhlým paralelním zaváděním dalších nových informačních systémů v PKN od června 2009. Na jeho implementaci se podílelo 5 členů projektového týmu za podpory dalších pracovníků olomoucké firmy.

"Implementované řešení nám umožňuje zefektivnit a zkvalitnit vybrané podpůrné procesy v nemocnici, zrychluje přenos informací mezi jednotlivými organizačními složkami a vytváří standardizované vstupy pro řízení kvality a manažerské rozhodování," říká Ing. Josef Šimurda, ředitel Pardubické krajské nemocnice. "S průběhem projektu jsme spokojeni, zavedený systém plní naše očekávání a i proto uvažujeme o jeho pokračování," doplňuje Šimurda.

Projekt kromě podpory procesů centrálního dispečinku pokrývá oblast evidence a správy zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb. (např. vedení evidence v požadované struktuře, přikládání informací o vydání prohlášení o shodě, podpora hlášení a evidence nežádoucích příhod, sledování opakovaných činností apod.) a oblast vedení operativní evidence drobného hmotného majetku včetně jeho přesunů.

"Řešení realizované v 1. etapě je momentálně v rutinním provozu a v současné chvíli se pro zájem Pardubické krajské nemocnice připravuje návrh 2. etapy, kdy implementovaný systém bude rozšířen na veškerý majetek nemocnic - nejen zdravotnických prostředků, na zavedení mezinárodního číselníku UNSPSC pro jeho kategorizaci a na zpracování grafických dat výkresové dokumentace pro využití ve FaMa+,“" uvádí Josef Tesařík, jr., obchodní ředitel společnosti TESCO SW.

Rozsah projektu zahrnoval implementaci produktu FaMa+ do prostředí PKN, identifikaci a realizaci specifických úprav dle potřeb zákazníka, zavedení kompletního elektronického požadavkového systému pro oblast zdravotnických prostředků, zavedení systému centrálního dispečinku a analýzu a provedení integračních vazeb na systém FEIS společnosti Arbes. TESCO SW také zajišťuje službu dlouhodobé servisní podpory systému FaMa+.

Součástí celého řešení je vytvoření a zavedení prostorového a technického pasportu, evidence zdravotnických prostředků, operativní evidence DHM, termínového plánování, žádanek, zakázek, externích vztahů, dokumentace a inventarizace. Byly také vytvořeny integrační vazby na účetní IS FEIS pro přenos potřebných číselníků do FaMa+ a pro přenos majetkových karet z FaMa+ do FEIS.

Článek ze dne 29. dubna 2010 - čtvrtek

Další články od TESCO SW a.s.