logo TESCO SW a.s.

IS FaMa+ od TESCO SW zjednodušuje správu zdravotnických prostředků ve Fakultní Thomayerově nemocnici

V rámci implementace IS FaMa+ byl zaveden elektronický žádankový systém na služby v oblasti zdravotnických prostředků ze všech klinik FTN, spolu s centrálním dispečinkem pro objednávkový systém. Byla stanovena jednoznačná pravidla logistiky žádanek včetně možnosti vizualizace jejich životního cyklu.

"Zavedením a rozšířením IS FaMa+ je zajištěna trvalá aktualizace datových úložišť pro evidenci a správu zdravotnických prostředků. Dále byla provázána datová základna FaMa+ s majetkovým modulem stávajícího ekonomického softwaru umožňující přenos zejména číselníků a majetkových karet," uvádí Josef Tesařík, ml., obchodní ředitel společnosti TESCO SW a.s.

"Výstupy z IS FaMa+ nám poskytují podporu při sledování nákladů a umožňují nám efektivnější rozhodování například při nákupu nových nebo opravách současných přístrojů. Zavedení systému nám také zjednodušilo evidenci zdravotnických prostředků a umožňuje nám operativně dokladovat plnění zákonných povinností ve vztahu ke všem nadřízeným orgánům," říká Ing. Vladimír Rous, MBA náměstek ředitele pro informatiku a komunikaci FTNsP.

"Projekt, který byl již v průběhu zavádění průběžně rozšiřován dle požadavků klienta, je v současné době předán do rutinního provozu a plní svou funkci. K dnešnímu datu je pořízeno přes 4500 žádanek, vystaveno přes 1100 objednávek, systém využívá 130 uživatelů, v systému je zaevidováno cca 14300 zdravotnických prostředků. Již dnes ale připravujeme jeho rozšíření o další moduly, jako je například PAS - Pasport," doplňuje Josef Tesařík.

Systém FaMa+ pokrývá oblast evidence a správy zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb. (např. vedení evidence v požadované struktuře, přikládání informací o vydání prohlášení o shodě, podpora hlášení a evidence nežádoucích příhod, sledování opakovaných činností apod.).

Rozsah projektu zahrnoval implementaci produktu FaMa+ do prostředí FTNsP, včetně definice pracovních postupů a metodiky práce, zajištění trvalé aktualizace datových úložišť, zavedení elektronické formy požadavků na služby v oblasti zdravotnických prostředků, podporu schvalování, stanovení jednoznačných pravidel jejich logistiky včetně vizualizace životního cyklu žádanky. TESCO SW také zajišťuje službu dlouhodobé servisní podpory systému FaMa+.

Další články k tématům - evidence - FaMa - FTNsP - IS - logistika - vizualizace - Josef Tesařík - Vladimír Rous

Článek TESCO SW a.s. ze dne čtvrtek 22. července 2010

Další články od TESCO SW a.s.