logo Tieto Czech s.r.o.

TTaaS: služby cloudu pro oblast testování od Tieto

Společnost Tieto uvádí ve spolupráci s IBM na trh nové řešení založené na portfoliu nástrojů pro řízení kvality IBM Rational. Zákazníkům ze všech odvětví umožňuje přesunout jejich zkušební IT prostředí do cloudu s tím, že potřebné licence na software a poradenské služby si mohou objednat podle potřeby.

Zkušební nástroj jako služba umožňuje společnostem optimalizovat jejich rozpočty na IT díky flexibilnímu modelu úhrady podle využívání, který se přizpůsobí jejich konkrétním nárokům na zkušební nástroje. Zkracuje dobu potřebnou k uvedení na trh a umožňuje společnostem nakupovat licence na software, hardwarovou kapacitu i poradenské služby podle potřeby. Umožňuje tak zákazníkům soustředit se na jejich hlavní činnost a přitom využívat nejlepší testovací řešení svého druhu s úhradou podle skutečného využití.

V loňském roce byla tato služba spuštěna v Dánsku a nyní je součástí globálního portfolia Test Tool as a Service (TTaaS) společnosti Tieto. TTaaS spojuje odbornost společnosti Tieto v oblasti poradenství, kapacitních služeb a provozu zkušebních prostředí s testovacími softwarovými nástroji předních dodavatelů.

"Přidání nástrojů IBM Rational do portfolia TTaaS je zřejmým přínosem pro naše zákazníky, neboť nabízíme širší paletu nástrojů, které jsou k dispozici nepřetržitě, velmi flexibilně a s předvídatelnými náklady. Jako obchodní partner IBM na úrovni Premium má Tieto bohaté zkušenosti s nástroji IBM Rational. Díky tomu jsme schopni společně vytvářet efektivní a inovativní řešení pro naše zákazníky," říká Iva Brandejsová, ředitelka Testing sekce společnosti Tieto v ČR.

"Z portfolia Test Tool as a Service, prostředku ke snížení nákladů spojených s testováním nových softwarových aplikací, budou mít užitek zákazníci v nejrůznějších odvětvích," dodává Sandy Carter, viceprezident IBM pro obchodní partnery v oblasti softwaru.

Využitím řešení pro řízení kvality IBM Rational, spolu se službami cloud technologií společnosti Tieto, mohou chytré firmy přistupovat k těmto zdrojům pouze tehdy, když je potřebují, a soustředit své investice na základní podnikatelské potřeby.

Další články k tématům - IBM - ICT - investice - testování - TTaaS - Iva Brandejsová - Sandy Carter

Článek Tieto Czech s.r.o. ze dne pondělí 15. listopadu 2010

Další články od Tieto Czech s.r.o.