logo

MobilKom je připraven na vstup strategického investora

MobilKom, a. s. projde v příštích měsících konkurzem a společnost by měla být zpeněžena jako celek jednou smlouvou. MobilKom pokračuje ve své činnosti tedy dále a pro zákazníky se nic nemění.

Podle rozhodnutí věřitelů při nařízeném jednání Městského soudu v Praze dne 27.3. 2012 by dle vůle věřitelů měla být společnost zpeněžena jako celek jednou smlouvou. Usnesení Městského soudu v Praze nabude účinnosti zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

U:fonovy služby se nemění a cílem managementu MobilKomu nadále zůstává očistit společnost od úvěrové zátěže z minulosti a umožnit její budoucí fungování a prosperitu. MobilKom, a.s., je schopna díky aktivní zákaznické bázi hradit běžné provozní náklady, tedy i závazky vůči dodavatelům.

MobilKom hospodaří s kladnou EBITDA

Ze spisu mimo jiné vyplývá, že hospodářský výsledek (EBITDA) za leden 2012 byl pozitivní v řádu jednotek milionů Kč. V únoru očekává MobilKom obdobné výsledky hospodaření.

MobilKom platí své závazky včas

Jak rovněž potvrzuje zpráva insolvenční správkyně, i v rámci probíhajícího insolvenčního řízení hradí společnost MobilKom své závazky ve lhůtě splatnosti.

Rovněž jeho cash-flow je stabilní.

Další články k tématům - 3G - FUP

Článek ze dne 28. března 2012 - středa

Další články od U:fon

MobilKom je připraven na vstup strategického investora