logo Conectart s.r.o.

Máte strach, že po telefonu uzavřete smlouvu?

Podle návrhu ministerstev průmyslu a spravedlnosti k novele zákona o ochraně spotřebitelů by se smlouva uzavřená po telefonu stala závaznou, až když ji skutečně fyzicky podepíšete.

Velkým přínosem novely zákona by mělo být umístění práv a povinností spotřebitelů a podnikatelů do jednoho právního předpisu. Výhodou nové úpravy má být přehlednost a srozumitelnost. Výsledkem pak bude zvýšení ochrany spotřebitelů v řadě oblastí, současně by měla vést i k posílení vymahatelnosti spotřebitelského práva obecně.

"Novela zákona přímo řeší otázky zvýšení ochrany spotřebitelů zejména v problematice uzavíraní smluv po telefonu. Legislativní úprava by měla znemožnit prodeje tzv. šmejdům, kteří využívají nejrůznějších nekalých prodejních taktik. Vzhledem k tomu, že dbáme na serióznost našich partnerů a dlouhodobě si hlídáme vysoký etický a profesní standard, nemáme se čeho bát. Naopak jsme rádi, že dojde k vyčištění trhu," říká Petr Studnička, generální ředitel společnosti Conectart, jednoho z největších poskytovatelů služeb kontaktního centra v České republice.

Soustředění spotřebitelských zákonů do individuálního právního předpisu umožní také pružnou reakci na potřebu začlenění nové evropské legislativy, např. v souvislosti s digitálním prostředím nebo online prodejem.

Dále novela zavede nové informační povinnosti v případě smluv uzavíraných na dálku elektronickými prostředky. Zakotví povinnosti a sankce na jednom místě a posílí veřejnoprávní ochranu tam, kde chybí.

Další články k tématům - legislativa - obchod - smlouva - spotřebitel - telefon - zákon - Petr Studnička

Článek Conectart s.r.o. ze dne 6. října 2017 - pátek

Další články od Conectart s.r.o.

M-Files - Document Management System