logo Conectart s.r.o.

WebRTC - technologie pro bezpečnou práci z domova

Společnost Conectart jako první call centrum v České republice přistoupila k zavedení technologie WebRTC, která umožňuje vzdálený přístup k firemnímu serveru pouze prostřednictvím moderního webového prohlížeče bez nutnosti mít pod firemní kontrolou PC koncového uživatele.

Technologie WebRTC podporuje také audio a video, což otevírá prostor pro další využití - například screen sharing, co-browsing apod. V důsledku to tedy znamená, že dnes mohou zaměstnanci pracovat prakticky odkudkoli, kde funguje internet.

"Na trhu je mnoho technologií, které se pro práci z domova na bázi vzdáleného přístupu dají využívat. Když jsme v rámci rozšiřování kapacit našich operátorů začali řešit zcela nové pozice, které bude možné vykonávat z domova, bylo k tomu nutné najít i vhodné technologické řešení. Jako ideální se pro náš obor BPO jevila  technologie WebRTC, ihned jsme začali uvažovat nad její implementací do našich call center. I čeští zaměstnavatelé již pochopili výhody těchto aplikací," říká Jiří Havlíček, IT ředitel společnosti Conectart.

Dosud se tato technologie používala spíše jako "proof of concept". Společnosti, které přecházejí na tuto platformu, jsou tedy průkopníky užití technologie v produkčním komerčním prostředí.

Podstatnou výhodou je možnost řízení kvality online, vysoká míra zabezpečení a také značné úspory na nákladech spojených s doplňkovým nákupem SW a HW při rozšiřování kapacit operátorů.

I když se na první pohled může zdát, že kontaktní centra nejsou vhodná pro vzdálený model zaměstnávání, opak je pravdou.

Článek Conectart s.r.o. ze dne pátek 21. dubna 2017

Další články od Conectart s.r.o.