logo itself s.r.o.

Denisa Klimková

Manažerka kvality společnosti itself

Denisa Klimková - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Obnovení certifikace je pro nás významné jednak z hlediska prestiže, ale také potvrzuje, že záruky, ke kterým jsme se zavázali, se nám daří držet dlouhodobě.

Opětovné získání certifikace znovu potvrdilo, že služby, které společnost itself poskytuje svým zákazníkům, jsou stabilně na vysoké úrovni.

Radek Bednář

Technický ředitel společnosti itself

Radek Bednář - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Impulzem pro nové inovace byl stále se zvyšující provoz na tranzitní trase Praha - Ivančice, kde došlo k navýšení přenosové rychlosti v první fázi.

S takto připravenou infrastrukturou a nejmodernější technologií v zádech jsme ihned připraveni vyhovět vyšším požadavkům na přenosovou soustavu bez nutnosti omezení stávajícího provozu či finančně i časově náročné výstavby nových rozvodů.

Radek Bednář

Technický ředitel společnosti itself

Radek Bednář - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Zákazníci itself s.r.o. se mohou spolehnout, že jejich zařízení jsou umístěna v moderním datacentru s vhodně nastavenými procesy a efektivními bezpečnostními opatřeními.

Od samotného zabezpečení budovy a systému přístupových oprávnění, přes dostatečný počet záložních zdrojů energie jako jsou UPS a diesel generátory, až po požární a poplachový systém a pravidelnou údržbu všech technologických zařízení.

Autorizované kurzy Red Hat Enterprise Linux