logo itself s.r.o.

Karel Badin

Provozní ředitel společnosti itself

Karel Badin - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Pro měření spotřeby elektrické energie v sále využíváme online měřící systém značky Raritan. Díky tomu máme dokonalý přehled o stavu napájení (spotřeba, příkon atd.) každého racku v reálném čase. Další výhodou oproti např. konvenčním elektroměrům je vyšší přesnost měření. Naměřená data jsou samozřejmě dostupná zákazníkům přes B2B portál.

Kromě výstavby sálů jsme v rámci projektu modernizace pracovali také na rozšíření kapacit záložních zdrojů napájení a posílení systému chlazení. Samozřejmě tomu předcházela také modernizace elektrorozvodny, bez toho by to ani nešlo.

Radek Tegel

Vedoucí marketingu společnosti itself

Radek Tegel - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

U této aplikace se zákazníci již setkají s novým uživatelským prostředím Interaktivní TV. Navíc jsme do něj zahrnuli několik zajímavých novinek jako návrh žánrově podobných pořadů nebo možnost zobrazení dostupných titulků.

Rozsah interaktivních funkcí u aplikace pro Android TV zůstává stejný jako u sledování přes IPTV set-top-box, liší se však uživatelské prostředí.

Marek Láznička

Obchodní manažer pro oblast housingových služeb společnosti itself

Marek Láznička - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Po realizaci nové rozvodny a strojovny diesel generátorů v datacentru TH Brno v roce 2017 letos spouštíme další projekt postupné modernizace našeho druhého datacentra TH Ivančice.

Modernizace datacentra TH Brno bude dokončena na podzim, projekt TH Ivančice se teď aktuálně rozbíhá a finální fáze je naplánována na konec roku 2021.

Martin Janda

Technický ředitel společnosti itself

Martin Janda - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Vyslyšeli jsme přání těch zákazníků, kterým je značka Apple blízká. Aplikace Interaktivní TV na tomto zařízení pracuje velice rychle a využívá nativní a doporučený vzhled Apple TV platformy.

V multimediálních zařízeních Apple TV jsou dostupné i aplikace dalších nabízených IPTV služeb. Jsou to tv2go - verze pro slovenský trh a Selfnet TV - pro zákazníky značky Selfnet.

Pavel Štohanzl

Obchodní ředitel společnosti itself

Pavel Štohanzl - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Služba Interaktivní TV je nastavena tak, že zákazníci sledují televizi primárně prostřednictvím IPTV set-top-boxu. Navíc mají možnost sledovat televizi až na dalších čtyřech zařízeních typu mobilní telefon, tablet či počítač.

Nově tak do výčtu těchto zařízení přidáváme i Smart TV Samsung.

Denisa Klimková

Manažerka kvality společnosti itself

Denisa Klimková - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Obnovení certifikace je pro nás významné jednak z hlediska prestiže, ale také potvrzuje, že záruky, ke kterým jsme se zavázali, se nám daří držet dlouhodobě.

Opětovné získání certifikace znovu potvrdilo, že služby, které společnost itself poskytuje svým zákazníkům, jsou stabilně na vysoké úrovni.

Radek Bednář

Technický ředitel společnosti itself

Radek Bednář - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Impulzem pro nové inovace byl stále se zvyšující provoz na tranzitní trase Praha - Ivančice, kde došlo k navýšení přenosové rychlosti v první fázi.

S takto připravenou infrastrukturou a nejmodernější technologií v zádech jsme ihned připraveni vyhovět vyšším požadavkům na přenosovou soustavu bez nutnosti omezení stávajícího provozu či finančně i časově náročné výstavby nových rozvodů.

Radek Bednář

Technický ředitel společnosti itself

Radek Bednář - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Zákazníci itself s.r.o. se mohou spolehnout, že jejich zařízení jsou umístěna v moderním datacentru s vhodně nastavenými procesy a efektivními bezpečnostními opatřeními.

Od samotného zabezpečení budovy a systému přístupových oprávnění, přes dostatečný počet záložních zdrojů energie jako jsou UPS a diesel generátory, až po požární a poplachový systém a pravidelnou údržbu všech technologických zařízení.