logo itself s.r.o.

Nový datový sál datacentra TH Brno

Datové centrum TH Brno společnosti itself s.r.o. rozšiřuje celkovou technologickou plochu na 875 m2. Zprovozněním již pátého sálu byla završena závěrečná etapa projektu modernizace brněnského datacentra, které je postaveno s ohledem na požadavky úrovně TIER III.

Nový datový sál POP V je vybaven šesti distribučními rozvaděči, ty zajišťují rovnoměrnou distribuci napájení zákaznických zařízení. Každý rack je standardně vybaven dvěma napájecími větvemi, které jsou nezávislé až na úroveň VN trafostanice, navíc každá větev má vlastní VN transformátor.

Datový sál byl zprovozněn na konci října 2020, má kapacitu až 78 racků o celkovém příkonu 350 kW v konfiguraci teplých a studených uliček na 225 m2 technologické plochy.

Společnost itself s.r.o. je od července 2020 držitelem certifikace ISO 9001 a ISO 27001 pro oblast housingových služeb datacentra TH Brno.

"Pro měření spotřeby elektrické energie v sále využíváme online měřící systém značky Raritan. Díky tomu máme dokonalý přehled o stavu napájení (spotřeba, příkon atd.) každého racku v reálném čase. Další výhodou oproti např. konvenčním elektroměrům je vyšší přesnost měření. Naměřená data jsou samozřejmě dostupná zákazníkům přes B2B portál. Kromě výstavby sálů jsme v rámci projektu modernizace pracovali také na rozšíření kapacit záložních zdrojů napájení a posílení systému chlazení. Samozřejmě tomu předcházela také modernizace elektrorozvodny, bez toho by to ani nešlo," říká Karel Badin, provozní ředitel společnostiitself.

V sále POP V je instalovaný samozhášecí systém, který využívá moderní ekologické hasivo Novec 1230. To je vysoce účinné, má malé nároky na prostor a jeho použití je velmi ohleduplné k IT zařízením.

Nově je budova datacentra TH Brno napájena dvěma VN transformátory, každý o výkonu 1 MW. Ty jsou doplněny trojicí diesel generátorů Volvo Penta, každý o výkonu 630 kVA.

Jejich řídicí systém umožňuje přifázování diesel generátorů k distribuční síti bez výpadku, který běžně musí pokrýt UPS, což zásadně snižuje riziko výpadku napájení při servisních zkouškách záložních zdrojů.

Zálohu napájení při krátkodobých výpadcích napětí z distribuční sítě a ochranu před přepětím nebo podpětím zajišťuje osm jednotek centrální UPS, tedy čtyři na větev, s kapacitou 620 kVA na každou větev.

Odpadní teplo z datových sálů odvádí centrální chladicí systém osazený třemi jednotkami s celkovým chladícím výkonem 846 kW. V zimním období je současně i jediným zdrojem vytápění všech kancelářských prostor.

V případě potřeby lze operativně rozšířit napájení nejen o další jednotky UPS, ale i o další diesel generátor a také posílit o čtvrtou jednotku centrální chladicí systém.

Článek itself s.r.o. ze dne pátek 13. listopadu 2020

Další články od itself s.r.o.