logo itself s.r.o.

Datacentrum TH Ivančice modernizuje své vybavení

Modernizace datového centra TH Ivančice je zaměřeno na navýšení kapacity diesel generátorů, účinnější klimatizační jednotky a posílení VN trafostanice. Projekt počítá také s navýšením odolnosti proti kybernetickým útokům díky novým firewallům a DDoS ochraně.

"Po realizaci nové rozvodny a strojovny diesel generátorů v datacentru TH Brno v roce 2017 letos spouštíme další projekt postupné modernizace našeho druhého datacentra TH Ivančice. Modernizace datacentra TH Brno bude dokončena na podzim, projekt TH Ivančice se teď aktuálně rozbíhá a finální fáze je naplánována na konec roku 2021," říká Marek Láznička, obchodní manažer společnosti itself s.r.o. pro oblast housingových služeb.

Pro datacentrum TH Ivančice společnost itself s.r.o. pořídí samostatně stojící kontejnery pro umístění další dvojice diesel generátorů, každý o výkonu 250 kVA.

Společnost se také rozhodla snížit energetickou náročnost datacentra nákupem moderních klimatizačních jednotek s výrazně vyšší provozní účinností a s chladivem vyhovujícím dnešním vysokým nárokům na ochranu životního prostředí.

V roce 2017 společnost itself s.r.o. vybudovala vlastní VN (22 kV) přípojku a VN trafostanici o výkonu 600 kVA, která se letos rozroste o další 400 kVA transformátor.

Datové sály vybavené dosud pouze elektronickou protipožární signalizací (EPS) budou doplněny o automatické stabilní hasicí zařízení (SHZ) na bázi hasiva Novec 1203.

Článek itself s.r.o. ze dne pátek 7. června 2019

Další články od itself s.r.o.