logo Kverulant.org, o.p.s.

IT tunel v Pisáreckém tunelu pod taktovkou ČD - Telematika a ŘSD

Technologické vybavení v Pisáreckém tunelu je od podzimu 2013 v havarijní stavu. Společnost ČD - Telematika, která je dodavatelem nového řídícího systému, byla vybrána v tendru za podivných okolností a s podobnými zakázkami navíc nemá zkušenosti. Přitom tunelem prochází jedna z hlavních dopravních tepen spojujících Brno s dálnici D1.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo na jaře 2014 v rámci Brna otevřené řízení na výměnu řídicího systému tunelu Pisárky, ve kterém museli zájemci o veřejnou zakázku splňovat náročná kritéria. V červenci však bylo otevřené řízení zrušeno a ŘSD se ocitlo pod tlakem blížícího se termínu, který stanovoval havarijní výměr.

ŘSD vypsalo tedy soutěž znovu, tentokrát již jako jednací řízení bez uveřejnění - tedy zkrácené řízení, v němž si zadavatel sám určuje, koho osloví. I toto řízení bylo následně zrušeno.

V jeho průběhu došlo k prodloužení havarijního výměru. ŘSD ale získaný čas nevyužilo k vypsání nového otevřeného řízení a pustilo se opět do zkráceného řízení. To nakonec vypsalo a zrušilo celkem třikrát.

A to poslední - čtvrté, bylo hotovo během pouhých pěti pracovních dnů. Takto rekordně krátkého času samozřejmě nelze reálně dosáhnout při pečlivém dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Nakonec byla podepsána smlouva s jediným dodavatelem, kterého do posledního výběrového řízení nominoval údajně sám bývalý ministr Prachař - je jím společnost ČD - Telematika, a.s., která nemá potřebné zkušenosti s podobnými zakázkami a kvalifikační kritéria nastavená v původním výběrovém řízení by zcela jistě nesplnila.

Přestože smlouva s ČD - Telematika a.s. byla podepsána na konci září 2014, už nyní se jedná o prodloužení termínu a změně způsobu realizace zakázky.

Informace, které jsme o výběru dodavatele zjistili, jsou tak závažné, že Kverulant.org uvažuje o podání trestního oznámení se skutkovou podstatou dle § 257, který se týká pletich při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

Kverulant.org se také již dopisem obrátil na nového ministra dopravy Dana Ťoka. Kverulant.org chce věřit, že ministr bude schopen sjednat nápravu, bude vypsáno nové výběrové řízení, ve kterém za rozumnou cenu vyhraje ten nejlepší a viníci současného stavu budou označeni a potrestáni.

V této kauze nejde jen o porušení zákona o veřejných soutěžích. Dodání technologie do Pisáreckého tunelu je zakázka, na jejímž kvalitním provedení závisí i lidské životy.

Článek Kverulant.org, o.p.s. ze dne 17. prosince 2014 - středa

Další články od Kverulant.org, o.p.s.

M-Files - Document Management System