logo Kverulant.org, o.p.s.

Kverulant.org, o.p.s.

Řešení konkrétních kauz s konkrétním výsledkem bylo hlavním důvodem k založení Kverulant.org, o.p.s.. Vadilo nám, že většina jen verbálně tepe nepravosti, aniž by se cokoliv měnilo. Vadilo nám, že řada politiků si z kritiky poměrů udělalo jen výnosný byznys, bez toho, že by s tím chtěli nebo uměli něco udělat. Identifikujeme problém a stanovíme si cíl, kterého má být dosaženo a veřejně jej deklarujeme.

Může to být konkrétní změna v zájmu široké veřejnosti nebo jen upozornění veřejnosti na problém. Popíšeme problém v Kverulantově kauze a průběžně aktualizujeme informace o tom, co jsme podnikli pro dosažení cíle a jaký to mělo dopad. Kauza pokračuje, dokud není dosaženo cíle nebo nejsou vyčerpány všechny rozumné prostředky k dosažení cíle.

Kverulant vyvolá tlak veřejnosti proti špatnému fungování státu a snaží se tak dosahovat konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Zaměřuje se na dosahování pozitivních cílů pro svůj osobní nesouhlas s bezprávím a špatnými pořádky. Kverulant ctí právní řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností.

Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, petice všem možným institucím. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí!

Našimi hlavními přispěvately jsou zejména střední a malé české firmy, jejichž vlastníkům vadí hlavně to, jak se často nesmyslně nakládá s penězi, které platí na daních.

Další skupinou dárců jsou nadace, které vypisují jednotlivá grantová kola. Třetí a nejpočetnější skupinou jsou nespokojení občané.

Programově odmítáme jakékoliv dary z veřejných rozpočtů, od politiků a politických stran.

Aktuální články od Kverulant.org, o.p.s.