logo Kverulant.org, o.p.s.

Tendr na technologické vybavení Pisáreckého tunelu řeší ÚOHS a Ministerstvo dopravy

Technologické vybavení v Pisáreckém tunelu se opravuje. Firma, která opravu provádí, byla podle organizace Kverulant.org vybrána za podivných okolností a s podobnými zakázkami nemá zkušenosti.

Z podnětu Kverulant.org se problematickou zakázkou zabývá Úřad na ochranu hospodářské soutěže i ministr dopravy Dan Ťok. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo na jaře 2014 otevřené výběrové řízení na výměnu řídicího systému tunelu Pisárky. Zájemci museli splnit náročná kritéria. V červenci však bylo řízení zrušeno a ŘSD se ocitlo pod tlakem blížícího se termínu, který stanovoval havarijní výměr.

ŘSD vypsalo soutěž znovu, tentokrát jako jednací řízení bez uveřejnění - zkrácené řízení, v němž si zadavatel sám určuje, koho osloví. I toto řízení bylo následně zrušeno z důvodu prodloužení havarijního výměru v jeho průběhu.

ŘSD však získaný čas nevyužilo k vypsání nového otevřeného řízení, ale opět zvolilo zkrácenou variantu řízení, která byla vypsána a zrušena celkem třikrát. Poslední řízení bylo uzavřeno během pouhých pěti pracovních dnů. Otevírání obálek, posouzení nabídek i podpis smlouvy s dodavatelem byly provedeny v jeden den.

Rekordně krátkého času samozřejmě lze stěží dosáhnout při pečlivém dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek. Nakonec byla podepsána smlouva s jediným dodavatelem, kterého do posledního výběrového řízení nominoval údajně sám bývalý ministr Prachař.

Tím byla společnost ČD - Telematika, a.s., která však podle organizace Kverulant.org s podobnou zakázkou nemá potřebné zkušenosti a kvalifikační kritéria nastavená v původním výběrovém řízení by zcela jistě nesplnila.

Kverulant.org se se svou obavou, že ŘSD porušilo svým jednáním zákon o veřejných zakázkách, obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS začal postup ŘSD skutečně vyšetřovat a minulý týden organizaci Kverulant.org sdělil, že postup zadavatele v předmětných veřejných zakázkách je, s ohledem na složitost přezkoumávané problematiky, nadále šetřen v rámci podnětu vedeného pod sp. zn. P62/2015/VZ.

Obdobně se k celé záležitosti postavil i nový ministry dopravy Dan Ťok. I ten slíbil, že celou zakázku nechá prošetřit. V dopise organizaci Kverulant.org píše: "Nechám prověřit postupy, které činilo jak předchozí vedení resortu dopravy, tak samotné ŘSD. Proto jsem pověřil odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy, aby provedl u ŘSD audit za účelem prověření postupu, jakým byla zakázka ŘSD zadána. Bude-li na straně MD či ŘSD shledáno takové pochybení, které by mohlo vyvolat důvodné podezření ze spáchání trestného činu, předám zjištěné informace orgánům činným v trestním řízení."

Kverulant.org chce věřit, že nakonec bude sjednána náprava a viníci současného stavu budou označeni a potrestáni. Pomozte nám těchto cílů dosáhnout. Děkujeme, že šíříte tyto informace dál a držte nám palce.

Vaše podpora je pro nás důležitá.

Článek Kverulant.org, o.p.s. ze dne 27. února 2015 - pátek

Další články od Kverulant.org, o.p.s.

Začínáme s kolaborativními roboty