logo MIBCON a.s.

Jak lépe poznat přání a potřeby zákazníků

Marketingový nástroj Hybris Marketing pomáhá v reálném čase porozumět motivaci zákazníků a současně umožňuje obchodníkům rychle reagovat na jejich požadavky. Jeho kvality potvrdila i studie nezávislé společnosti Gartner.

Jednou z oblastí, ve které se dlouhodobě firmy snaží získat náskok před konkurencí, je využití dat. Shromažďují informace o jednotlivých zakázkách, získávají co nejvíce osobních informací o klientech, a samozřejmě sledují jejich chování v jednotlivých prodejních kanálech.

Tato vzácná data pak analyzují marketingové a prodejní týmy a na jejich základě připravují vhodné prodejní balíčky a kampaně. To je samozřejmě možné při určité míře agregace a rozhodně ne v reálném čase.

Má-li být marketing efektivnější a informační hodnotu ukrytou v získaných datech plně a rychle vytěžit, musí využít specifické nástroje. Nové moderní technologie nás ke splnění tohoto snu obchodníků začínají přibližovat.

Hybris Marketing, jakožto nástroj pro řízení kampaní, tyto ambice bezesporu má. A s nimi i obrovský potenciál. Jeho výhodou je, že pokrývá jednotlivé části marketingového procesu od sběru surových dat, přes jejich konsolidaci a obohacení, až po spuštění kampaně včetně jejího vyhodnocení. Navíc využívá technologie, které umožňují plnit různé business požadavky, jako je například zvýšení tržeb, a to v krátkých časech.

"Já ze své osobní zkušenosti vidím mimo jiné velkou výhodu v tom, že Hybris Marketing pomáhá získat opravdovou znalost zákazníka. Tradiční marketingové kampaně nedokážou zaujmout pozornost jednotlivců. Postrádají základní znalost toho, co zákazníci chtějí a potřebují, což vede k neosobní komunikaci směrem k celé cílové skupině. Díky Hybris Marketingu můžete řídit marketing doopravdy podle dat, zkrátka mít plnohodnotný data driven marketing," říká Jan Holík, šéf strategie společnosti MIBCON.

V současné době, kdy je třeba využít informace o každém ze zákazníků a oslovovat ho s personalizovanou nabídkou, je Hybris Marketing velmi vhodným pomocníkem.

Článek MIBCON a.s. ze dne 3. října 2017 - úterý

Další články od MIBCON a.s.