logo Spotřebitel net

Spotřebitel net

Sdružení Spotrebitel.net (Sdružení) poskytuje právní poradenství v oblasti spotřebitelského práva. Přednostně zodpovídáme dotazy spotřebitelů a podnikatelů týkající se spotřebitelské problematiky. Dotazy z jiných oborů a od jiných, než výše uvedených subjektů, lze zodpovídat jen v odůvodněných případech. Poradenství je vedeno na základě oboustranné dobrovolnosti.

Poradenství je bezplatné. Zpoplatnění poradenské linky tímto není vyloučeno. Sdružení si vyhrazuje právo požadovat po klientovi náhrady nákladů související s poradenstvím - např. tisk, cestovné. Jakékoliv další peněžní nebo nepeněžní prostředky, které jsou Sdružení poskytnuty a které nejsou náhradou nákladů (tisk, cestovné), nejsou cenou za zakoupené zboží (publikace, brožury), nebo nejsou členským příspěvkem, se považují za příspěvek na aktivity v oblasti ochrany spotřebitelských práv.

Na dotazy svých členů odpovídá Sdružení přednostně. Sdružení si vyhrazuje právo neodpovědět na kterýkoliv dotaz bez udání důvodu.

Spotrebitel.net - formy poradenství:

Aktuální články od Spotřebitel net

Acronis True Image 2019