logo Tieto Czech s.r.o.

Tieto Czech s.r.o.

Tieto je přední severoevropská IT společnost poskytující služby v oblasti IT a produktového inženýrství. Naše vysoce specializovaná IT řešení a služby doplněné silnou technologickou základnou vytvářejí hmatatelné obchodní výhody pro naše místní i celosvětové zákazníky. Jako důvěryhodný transformační partner jsme blíže svým zákazníkům a rozumíme jejich specifickým potřebám. S téměř 18000 experty se stáváme přední společnosti nabízející integrace služeb a poskytujeme to nejlepší v oblasti IT.

Tieto v Ostravě působí od roku 2004. Díky efektivnímu využívání potenciálu tohoto kraje se firma řadí mezi největší IT zaměstnavatele v České republice.

Aktuální články od Tieto Czech s.r.o.

HackerFest 2018 - největší IT Security událost v ČR