logo AEC a.s.

Rekordní návštěvnost Security konference

Celkem 22 přednášek na téma kybernetické bezpečnosti, rozdělených do dvou paralelně probíhajících sekcí - technické a manažerské, se zúčastnil rekordní počet 670 registrovaných zájemců. Určujícím rysem letošní akce byla široká škála prezentovaných témat a jejich praktická využitelnost.

Příspěvky téměř 30 bezpečnostních specialistů z ČR, Slovenska, Řecka, Rakouska, Anglie, Izraele, Finska a Německa zahrnovaly oblasti základních principů systematického přístupu řešení bezpečnosti ve vývoji, zabezpečení mobilních aplikací či praktické ukázky tzv. etického hackingu.

Právě prezentace ekosystému hacking nástrojů používaných hackerskou divizí americké NSA v podání Lukáše Antala z pořadatelské AEC patřila podle hlasování účastníků k těm, které letos zaujaly nejvíce.

"Na konferenci Security nemají místo marketingově-obchodní prezentace. Klademe důraz na praktickou využitelnost příspěvků, hlavním cílem naší akce je odborná úroveň jednotlivých přednášek a maximální přínos pro účastníky. Program konference byl vystavěn i na případových studiích prezentovaných přímo zákazníkem a nebojíme se ani představení neúspěšných projektů, aby se ukázala rizika a bylo možné poučit se z chyb. Letos jsme zaznamenali další rekordní návštěvnost. Velký zájem nás samozřejmě těší, ale ještě víc než počet účastníků kvitujeme rostoucí kvalitu příspěvků, jejich tematickou šíři a mnohdy i schopnost vystihnout další vývoj a směřování jednotlivých oblastí ICT," říká Tomáš Strýček , výkonný ředitel společnosti AEC.

Stejně jako v loňském roce i letos na konferenci vystoupil předseda České pirátské strany Ivan Bartoš, tentokrát s tématem Security Operations Center ve státní správě.

V rámci své prezentace se zabýval rezervami a možnostmi řešení bezpečnosti - SOC na státní úrovni a upozornil přitom i na problémy týkající se sladění legislativních a bezpečnostních požadavků. Zároveň tematizoval nejasnosti týkající se možné přenositelnosti stávajících zkušeností mezi komerční a státní sférou.

Poutavá byla i přednáška Jana Tomíška ze společnosti Rowan Legal na téma cloudové bezpečnosti pohledem právníka, včetně adekvátního nastavení smluv.

Další zajímavý příspěvek, tentokrát na téma ochrany runtime mobilního bankovnictví, přednesl Petr Dvořák, CEO společnosti Wultra.

Velmi invenčně přistupoval k otázce jak uchopit DevOps z hlediska bezpečnosti, resp. k tématu možnosti využití odpovídajících nástrojů, Dušan Petričko, delegát ze Slovenské spořitelny.

Součástí konference Security 2019 bylo i množství doplňkových programů, včetně panelových diskuzí či workshopů, doprovázených oblíbenou testovací laboratoří.

Účastníkům zde byli k dispozici penetrační testeři AEC, pod jejichž vedením si v rámci soutěže Capture the Flag mohli zájemci ověřit své znalosti při plnění stanovených úkolů z oblasti hackingu, crackingu, kryptoanalýzy a zjišťování informací z otevřených zdrojů.

Další doprovodnou akcí byla vystavovatelská část konference Expo Hall se stánky jednotlivých partnerů. Novinkou letošního ročníku konference bylo udělení ocenění za nejlepší expozici, které získala společnost ESET.

Konference Security 2019 se jako největší nezávislá akce svého druhu v České republice uskutečnila 28. 2. 2019 v Praze a již tradičně ji pořádala společnost AEC.

Článek AEC a.s. ze dne středa 20. března 2019

Další články od AEC a.s.