logo AIMTEC a.s.

Pavel Boháč

CEO společnosti AIMTEC

Pavel Boháč - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Za dobu mé práce pro AIMTEC jsem měl možnost detailně poznat nejen naše řešení, ale i to, jak lidsky fungujeme mezi sebou na projektech a mimo ně. Zároveň jsme s majiteli probírali celou řadu námětů, které bych do aktivit firmy rád promítl v následujících měsících i v delším horizontu.

Jde především o rozvíjení spolupráce s korporátními zákazníky nebo zintenzivnění naší přítomnosti na dalších trzích, jako jsou Německo nebo USA.

Roman Žák

Člen dozorčí rady a zakladatel společnosti AIMTEC

Roman Žák - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Našim zákazníkům slibujeme, že pro ně nebudeme dodavatel, ale partner provádějící je digitalizací - nekončícím procesem změny, který má za cíl podpořit udržitelnost a odolnost jejich businessu. Abychom tomuto slibu mohli dlouhodobě dostát, museli jsme se i my zamyslet nad tím, jak chceme AIMTEC vést v dalších letech.

Spolu s Jaroslavem Follprechtem jsme v čele firmy skoro tři desítky let a hledali jsme cestu udržitelnosti našeho podnikání. Jak předat exekutivní řízení a zároveň zůstat managementu k dispozici s našimi zkušenostmi.

Jaroslav Follprecht

Člen dozorčí rady a zakladatel společnosti AIMTEC

Jaroslav Follprecht - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Úkolem Pavla Boháče nebude jen rozvíjet obchodní aktivity a navyšovat tempo inovace našich řešení, ale také řídit růst společnosti při zachování silné firemní kultury.

Tu vnímají nejen zaměstnanci, ale i zákazníci jako naše hlavní odlišení od konkurence.

Jan Stočes

Cloud Services Director společnosti AIMTEC

Jan Stočes - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Skvělé umístění na první příčce v rámci Factory Innovation Award, kde rozhoduje nezávislá odborná porota, je pro nás potvrzením, že výrobním podnikům podstatným způsobem pomáháme mít opravdu odolné závody. Máme z ocenění obrovskou radost.

Dokládá, že naše klíčové kompetence, tedy digitalizace, integrace, automatizace a poradenství zaměřené na potřeby zákazníka, jsou přesně tím, co umožňuje lepší zvládání výzev souvisejících s narušením dodavatelských řetězců, nedostatkem personálních kapacit, novými projekty, přísnými podmínkami a krátkými lhůtami nebo s rostoucí složitostí dodávek.

Naše řešení nikdy nebylo primárně zaměřeno jen na dodávku softwaru, ale znamenalo i porozumění klientovi a výzvám, kterým čelí. S našimi zákazníky budujeme dlouhodobé vztahy. Jedině tak můžeme vytvořit společnou vizi digitální transformace a pracovat na jejím naplnění.

Zbyněk Černý

Project Delivery Manager ve společnosti AIMTEC

Zbyněk Černý - AIMTEC a.s.logo AIMTEC a.s.LinkedIn

Naše řešení je schopno provádět vychystávání najednou z více pracovišť a technologií, jde tedy o cross zone výdej. Zároveň je integrováno s tiskárnami, kde se na kartonový box při vstupu do AutoStore pro vyskladnění nalepí unikátní identifikátor.

Pokud se stane, že se z důvodu zmetkovitosti nebo chybného zboží vyčerpá zásoba v AutoStore, bude cílem vygenerovat urgentní výdejku pro doplnění zásoby z paletového skladu.

Stránka 1/5 Další >