logo AIMTEC a.s.
Jaroslav Follprecht

Jaroslav Follprecht

Výkonný ředitel společnosti AIMTEC

LinkedIn

Nové sídlo jsme hledali několik let a jsem rád, že se nám nakonec podařilo najít prostory, které jsou velmi moderní a posunou nás opět dál. I po této změně chceme zachovat firemní hodnoty, které nás všechny spojují a se kterými jsme AIMTEC v roce 1996 zakládali. Velkou motivací ke stěhování bylo sdílení informací a podpora spolupráce.

Druhým velkým důvodem bylo zlepšení naší image u současných i budoucích zákazníků. Věřím, že jakmile se plně zabydlíme, místo, kde pracujeme, se zařadí mezi jeden z mnoha benefitů, které nabízíme.

Pod Halčiným vedením se podařil obrovský rozvoj našich řešení, dokázali jsme i korporátním zákazníkům, že software z Plzně je schopný konkurovat velkým světovým hráčům. Patří jí za to obrovský dík.

Chápeme, proč se rozhodla vedení předat, jsme však rádi, že bude i nadále k dispozici pro konzultace a procesní analýzy, na které se specializuje.

Partnerství s Bayern Innovativ a Cluster Automotive nás těší z několika důvodů. Na jedné straně vidíme příležitosti sdílet zkušenosti s univerzitami a průmyslovými sítěmi v Bavorsku. Věříme také, že naše digitalizační projekty budeme schopni představit širší cílové skupině jako ‚inovace made in Czech Republic.

Uzavřená spolupráce potvrzuje vynikající vztahy mezi Čechami a Bavorskem. Očekáváme prohloubení česko-bavorských vztahů, stejně jako výměnu informací a kooperaci při inovacích a transferu technologií v oblasti přidané hodnoty a produktů.