logo ALTRON, a.s.

IT práce ve společnosti ALTRON, a.s.

Projektant TZB

ALTRON, a.s. - Praha

Hlavní náplň práce na této pozici:

 • Technická podpora při vypracování nabídek na projektovou činnost, resp. realizaci staveb
 • Zpracování projektové dokumentace - od investičního záměru až po realizaci projektu
 • Koordinace subdodavatelů a vlastních pracovníků na přidělených zakázkách
 • Komunikace s objednatelem a napříč společností s kolegy
 • Spolupráce na řízení a kontrole svěřených projektů
 • Samostatná projekční činnost v oboru TZB

Montér

ALTRON, a.s. - Praha
Obsazujeme pozici montéra, který bude montovat a instalovat technologické celky a jejich strojní a elektro části dle technických dokumentací, testovat jejich základní funkčnost a odstraňovat jejich případné zjištěné nedostatky.

Projektant elektro

ALTRON, a.s. - Praha

Hlavní náplň práce na této pozici:

 • Zpracování projektové dokumentace na všech úrovních projektu - od investičního záměru po realizaci
 • Technická podpora při vypracování nabídek na projektovou činnost, resp. realizaci staveb
 • Samostatná projekční činnost v oboru elektro, příp. MaR - technologické celky
 • Komunikace s objednatelem a napříč společností s kolegy
 • Spolupráce na řízení a kontrole svěřených projektů

Servisní technik pro chladící technologie a IT infrastrukturu

ALTRON, a.s. - Praha

Hlavní náplň práce na této pozici:

 • Uvádění do provozu nových chladicích zařízení , pravidelné prohlídky včetně revizí úniku chladiva
 • Zpracování výstupních protokolů z prohlídek a revizí úniku chladiva
 • Servisní prohlídky chladicí technologie datových sálů a serveroven
 • Příprava pracovních pomůcek a materiálu
 • Podílení se na dílenských opravách

Projektový manažer (stavby, non-IT)

ALTRON, a.s. - Praha

Hlavní náplň práce na této pozici:

 • Jednat s realizačními pracovníky investora, případně s projektanty a zajišťovat plnění smluvně ujednaných závazků
 • Zajišťovat plynulý chod stavby tj. koordinace subdodavatelů a vlastních pracovníků na přidělených zakázkách
 • Vést kontrolní dny stavby, záznamy do stavebního deníku a předávat dokončené zakázky zákazníkům
 • Zajišťovat odborné řízení zakázek dle platných směrnic, zákonů a vnitřních organizačních předpisů
 • Odpovědnost za efektivní provádění a kvalitu díla a za budování dobrých vztahů se zákazníky
 • Dojednávat změny smluvních vztahů se zákazníky
 • Koordinovat práce subdodavatelů
Stránka 1/2Další >