logo ALTRON, a.s.
Ondřej Horák

Ondřej Horák

Produktový manažer Altron Modular společnosti ALTRON

LinkedIn

Když se podíváme na jednotlivé benefity, mezi ty největší patří bezesporu mobilita. Zařízení typu plug-in-play je na místo provozu dodáváno připravené, otestované a lze ho během jednoho dne uvést do provozu.

To přináší možnost okamžitého nasazení i ve vzdálených lokalitách a zajištění požadované kapacity IT.