logo ALTRON, a.s.
Martin Souček

Martin Souček

Generální ředitel společnosti ALTRON

LinkedIn

Minulý rok se nám, navzdory pandemii, podařilo dokončit několik velkých zakázek, které byly opravdu jedinečné - např. datové centrum pro Ministerstvo vnitra, za sebou máme rovněž velký projekt pro bezpečnostní složky státu, několik velkých tuzemských nemocnic a mnoho dalšího. Pro bezpečnou digitalizaci je nutné investovat do výstavby datových center a zároveň se následně umět postarat i o uložená data.

Vzhledem k narůstajícímu počtu kybernetických útoků, ale i k živelným katastrofám, je potřeba mít jistotu, že nemůže při jakékoliv příležitosti ujít k úniku dat. Právě otázka bezpečí dat je pro nás velmi důležitá.

Počet zaměstnanců s tímto certifikátem vypovídá o špičkové kvalitě v oblasti poskytování moderních datových center. Kvalifikovaní odborníci jsou důležití i pro zlepšování celkové datové infrastruktury nejen v Čechách, ale po celém světě. U nás v ALTRONu má tuto certifikaci bezpečnostní ředitel Antonín Hemmer, Jakub Horák, který pracuje jako technologický konzultant a obchodní ředitel Pavel Herout.

Dále pak certifikát ATS (Accredited Tier Specialist), který se uděluje akreditovaným specialistům v oblasti managementu datových center, má náš technický ředitel Petr Ding. Naše společnost se tak řadí mezi VIP skupinu na globálním poli s největším počtem zaměstnanců s certifikací Uptime Institutu.

Firmám pomáhá veřejný cloud a vidíme, jak rychle se podniky díky těmto možnostem rozvíejí. Zvyšuje se množství zpracovaných dat a edge datová centra, která na tomto trhu zavádíme, usnadňují jejich operace a uskladňování. Region Blízkého východu si uvědomuje jejich důležitost a většina firem plánuje navyšovat své investice do datové infrastruktury.

Značná část jich už nyní částečně nebo úplně funguje v cloudu a očekává díky tomu i úspory nákladů. Při stavbě datových center pracujeme i s rizikem bombových útoků. Datacentra jsou pro tyto případy snadno přemístitelná. Zvýšenou pozornost věnujeme i potenciální ztrátě dat.

Navrhujeme proto taková řešení, která klientům ochrání data pro případ, že by o jedno datové centrum přišli. Data pro tyto případy shromažďujeme na dvou na sobě geograficky nezávislých územích.

V rámci našich projektů sledujeme narůstající objem dat ve školství, který by se mohl v příštích třech až pěti letech zvětšit až stonásobně. Do budoucna vnímáme nutnost centrálního řešení vhodného způsobu správy a zabezpečení těchto dat. Bude stoupat i závažnost kybernetických hrozeb, které by mohly ohrozit chod škol podobně, jako je tomu například u nemocnic.

Z naší zkušenosti předpokládáme, že kvalitní řešení pro základní a střední školy by se mohlo pohybovat minimálně na úrovni tří set tisíc korun, pravděpodobněji spíše půl milionu.