logo

Řídící systémy: modernizace PLC Simatic S5 na Simatic S7

Modernizace řídících systémů provádí inženýrská společnost COMPAS automatizace - certifikovaný partner firmy SIEMENS, která nabízí několik možných řešení modernizace Simatic S5 na Simatic S7.

Firma SIEMENS patří mezi největší výrobce automatizační techniky a je známá vysokou jakostí. Legendární řada PLC Simatic S5 je v průmyslových zařízeních využívána desítky let a byla natolik spolehlivá, že údržba zařízení někdy i zapomněla, že tyto PLC v elektrorozváděčích vůbec má. Přestože je již více než 10 let na trhu nová řada PLC Simatic S7, ve starších zařízeních ještě pracuje mnoho systémů Simatic S5.

Žádné zařízení nevydrží věčně a rizika spojená s možnou poruchou PLC Simatic S5 vzrůstají a mohou způsobit nefunkčnost zařízení a s tím související nucenou odstávku a následné škody. Vzrůstá cena náhradních dílů pro staré PLC a vývojové prostředí nemusí fungovat na nové IT technice.

Proto je prozíravé a vhodné, aby se uživatelé připravili na modernizaci Simatic S5, pokud má ještě smysl dané zařízení dále provozovat.

Řešení modernizace Simatic S5 na Simatic S7:

1. Prostá náhrada

Nespornou výhodou tohoto řešení je minimální doba potřebná k náhradě, z čehož vyplývá i minimalizace doby odstávky (např. výroby na daném zařízení). V případě, že nahrazované řešení nevyužívá speciální HW komponenty, např. inteligentní karty, je náhrada záležitostí zpracování projektové dokumentace a dodávky nového Simatic S7 v řádu týdnů. Tuto fázi projektu lze realizovat v předstihu.

Odstávka zařízení pro provedení montážních prací souvisejících s náhradou může být v řádu dnů, a to dle rozsahu PLC. Uživatelský program lze převést téměř 1:1 a po odzkoušení v provozu může zařízení pracovat s novým Simatic S7 dalších mnoho let provozu.

2. Modernizace formou migrace

Tento způsob umožňuje navíc funkční rozšíření aplikace nebo její úpravu související např. s příslušnou opravou daného zařízení či technologie. Z toho vyplývají jak požadavky na náhradu HW PLC, tak jeho programového vybavení.

Možné přínosy mohou spočívat v:

Metoda přináší možnost změny funkčnosti podle potřeb uživatele a zařízení.

3. Nové řešení

Umožňuje kompletní funkční náhradu související např. s hlubokou inovací řízeného zařízení, technologie či výrobního procesu. Z toho vyplývají požadavky na náhradu Simatic S5 či starších PLC jiných výrobců za nově konstruovaný řídicí systém na platformě Simatic S7 i s možností úspor na kabeláži využitím decentrálních I/O.

Možné přínosy mohou znamenat:

Přínosy tohoto inovačního řešení představuje nová funkčnost podle potřeb uživatele a možností zařízení, kontinuita v automatizační technice a její údržbě.

Firma COMPAS automatizace má zpracovány standardní postupy pro efektivní modernizaci starších PLC na Simatic S7 a 80 specialistů, což zaručuje minimalizaci rizik, vysokou kvalitu provedené práce a krátké realizační termíny. Využití SIEMENS a COMPAS standardů v podobě knihoven automatizačních funkcí a jejich komponent pro ovládání faceplate přináší uživatelům jednotné ovládání, úspory v údržbě a vyšší dostupnost zařízení.

Na základě zkušeností ze stovek realizovaných modernizací lze říci, že projekty splnily stanovené cíle - zajištění jakostní výroby a zvýšení produktivity díky modernizovaným PLC současně s dosažením investičních úspor spočívajících ve využití stávajících zařízení místo jejich výměny za dražší. Spořte svoje peníze!

Další články k tématům - automatizace - modernizace - PLC - Simatic - vizualizace - výroba

Článek ze dne 23. dubna 2012 - pondělí

Další články od COMPAS automatizace, spol. s r.o.