logo

Laserový dálkoměr LDM 50 TOOLCRAFT: rychlé a přesné měření vzdálenosti, plochy i objemu

S laserovým dálkoměrem LDM 50 TOOLCRAFT můžete jednoduše sčítat nebo odčítat vzdálenosti a s využitím Pythagorovy věty vypočítat i výšku. LDM 50 TOOLCRAFT je kvalitní řešení za přijatelnou cenu - umí měřit nejen libovolnou vzdálenost, ale zvládne i plochu nebo objem.

Nejen profesionálové, ale i laici používají k měření stále častěji namísto klasických rozkládacích či svinovacích metrů laserové dálkoměry. Jeho výhody jsou jasné už na první pohled. Rychlost, přesnost, pohodlí a navíc rozšířené funkce jsou přednosti, na které žádné klasické měřidlo nemá.

Nepřetržité měření Dyna

Pokud potřebujeme měřit vzdálenost několikrát po sobě, využijeme režimu Dyna, do kterého se dostaneme stiskem tlačítka M. Nepřetržité měření se pak aktivuje opět standardním tlačítkem pro měření. Samotné měření probíhá tak, že vzdálenost mezi zacíleným bodem a zařízením je průběžně měřena zhruba v půlsekundových intervalech při souběžném zobrazování aktuálních hodnot. Pro přerušení režimu Dyna můžete buď stisknout příslušné tlačítko nebo stačí přístroj odklonit na stranu, což sám zjistí a měření automaticky ukončí.

Měření plochy a objemu

Na režim měření plochy nebo objemu se přepne tlačítkem I. Funguje to tak, že změříte dvě vzdálenosti, např. výšku a délku stěny, a zařízení spočítá plochu stěny. Pokud jste zadali oba údaje správně, zobrazí se hodnota na displeji. Obdobně můžete spočítat také objem místnosti.

Další užitečné funkce

Naměřené hodnoty můžete snadno sčítat nebo odčítat pomocí tlačítka plus (J) a mínus (O) a ukládat je do paměti. Při nedostatečném osvětlení využijete zelené podsvícení displeje, které aktivujete a deaktivuje tlačítkem, nebo se po určité době samo vypne, aby šetřilo baterii. V levé horní části dálkoměru je vestavěná malá vodováha, která přijde vhod při měření s přístrojem položeným třeba na stole. Nesmíme zapomenout na další užitečnou funkci - měřicí reference. Uživatel si může určit, odkud má zařízení vzdálenost měřit, jestli od čelní strany, středu, nebo zadní strany zařízení. To předurčuje přístroj k širokému využití s možností pohodlného a přesného používání.

S tímto zařízením lze měřit vzdálenosti i nepřímo, a to pomocí pravidel platících pro pravoúhlý trojúhelník. Změříte-li délky dvou stran pomyslného trojúhelníku, třetí si dopočítá dálkoměr sám Pythagorovou větou. Jedná se o velmi praktickou funkci, kterou uplatníme v mnoha situacích, kde není dost dobře možné měřit přímo, např.výška budovy.

Další články k tématům - dálkoměr - Laser - měření - Toolcraft

Článek ze dne 7. listopadu 2011 - pondělí

Další články od Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.