logo

Rychlé nabíjení AA i AAA článků s nabíječkou Voltcraft Charge Manager 420

Rychlonabíječka Voltcraft Charge Manager 420 je perfektní kombinací nabíječky a diagnostické stanice s úsporným režimem nabíjení. Můžete současně nabíjet, vybíjet, testovat a regenerovat 1 až 4 akumulátory AA nebo AAA, v balení je i 12 V síťový zdroj.

Rychonabíječka Charge Manager 420 je řízena procesorem a může nabíjet, vybíjet, cyklovat či oživovat až čtyři články Nixx velikosti AA či AAA najednou. Pro každou nabíjecí šachtu můžeme zvolit odlišné parametry i program. Nabíječ je uložen ve dvojdílném pouzdru z tvrdého "stříbrného" plastu. Ovládá se třemi tlačítky a všechny dostupné parametry se zobrazují na modrém dvouřádkovém LCD displeji s bílými znaky.

Nad šachtami pro články jsou umístěny větrací otvory, které nalezneme také v jedné polovině spodní části nabíječe. Aby mohl vzduch proudit, jsou zespodu nalepena gumová kolečka, takže je nabíječ asi 2 mm nad pracovní plochou. Celkově je přístroj zpracován velmi dobře, vše dokonale lícuje a pochvalu si zaslouží i displej, který je dobře čitelný z různých úhlů.

Totéž lze říct i o provedení plošného spoje, vše je připájeno čistě a důležité součástky jsou dostatečně fixovány. Na zadní straně nabíječe je umístěn napájecí konektor pro 12 V a dále klasický USB konektor, takže můžeme nabíjet i různá USB zařízení (mobilní telefony, MP3 přehrávače atp).

Charge Manager 420 nabíjí články proudem až 2 A v každé šachtě. Nabíjecí proud lze nastavit v krocích 500, 1000, 1500 a 2000 mA. Jednotlivé články lze vybíjet maximálním proudem 500 mA či polovičním, tedy 250 mA. Dále můžeme zvolit funkci cyklování (Cycle) akumulátoru, tedy jeho nabití, vybití a opětovné nabití, či funkci oživení (Alive).

Při programu oživení je akumulátor opakovaně nabíjen a vybíjen, a to až do doby, než dosáhne maximální kapacity. Tento proces může být tedy velmi dlouhý. Funkci testování akumulátorů (Check) s výhodou použijeme, když budeme chtít vyselektovat ze skupiny akumulátory s nejhoršími parametry. Jde tedy de facto o zjištění jejich dosažitelné kapacity.

Co se týká nabíjení USB zařízení, maximální nabíjecí proud je v tomto případě omezen na 500 mA. Tento druh nabíjení funguje pouze tehdy, když nejsou v nabíjecích šachtách vloženy žádné články.

Ovládání

Nabíječka je ovládána pouze třemi tlačítky (šipka vlevo, OK a šipka vpravo). Při vložení akumulátoru do šachty se na displeji zobrazí její číslo a dále funkce nabíjení, a to výchozím proudem 500 mA. V případě, že tuto funkci potvrdíme, můžeme volit velikost nabíjecího proudu. Neuděláme-li nic, začne nabíječ zhruba po deseti sekundách tímto proudem nabíjet.

Chceme-li využít jinou funkci nabíječe, stiskneme jedno z krajních tlačítek se šipkou a navolíme požadovanou funkci. Při vkládání dalších akumulátorů do volných šachet jsme nejprve dotázáni, chceme-li použít navolenou funkci a její parametry z předcházející obsazené šachty (na pořadí šachet přitom nezáleží). V případě, že ano, stiskneme OK a o více se nestaráme, když ne, navolíme šipkami příslušnou funkci a parametry pro danou šachtu.

Jakmile dojde k nabití konkrétního akumulátoru, jsme na to upozorněni nápisem RDY na displeji. Když s akumulátorem nic neděláme (nevyjmeme jej či nezvolíme jinou funkci), zapne se zhruba po minutě automatický program udržovacího nabíjení, což je signalizováno nápisem TRI.

V průběhu práce nabíječe můžeme na displeji sledovat různé parametry, a to dodanou či v případě vybíjení odebranou kapacitu článku a dále aktuální napětí článku a nabíjecí proud - samozřejmě v každé šachtě samostatně. Při nabíjení USB zařízení tyto parametry zobrazit nelze.

Další články k tématům - AAA - akumulátor - displej - LCD - MP3 - nabíječka - napájení

Článek ze dne 13. srpna 2012 - pondělí

Další články od Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.