logo Exponet s.r.o.

Životní cyklus e-dokumentu v informačních systémech

Exponet zve na odborný seminář k problematice životního cyklu e-dokumentů. Akce se koná 9.9. 2014 v Konferenčním centru City - Praha 4, Na Strži 65/1702 a je určena pro vedoucí pracovníky v soukromém sektoru a ve státní správě a samosprávě, analytiky a programátory.

Seminář je první akcí svého druhu v ČR zabývající se životním cyklem zejména e-dokumentů z pohledu spoluautora zákonů a prováděcích předpisů s vysvětlením často diskutovaných ustanovení.

Právními předpisy i úskalími této problematiky provedou spoluautor novely zákona o účetnictví Ing. Robert Piffl (poradce náměstka ministra financí v letech 2011-2014) a Ing. Petr Kuchař, zástupce České republiky v Evropském fóru pro elektronickou fakturaci.

Důkladná znalost problematiky je klíčová především pro firmy vyvíjející softwary pracující s těmito dokumenty, jako jsou dodavatele ERP systémů, účetních softwarů apod., důležitá je ovšem prakticky pro každou firmu i fyzickou osobu.

Oba výše uvedení přednášející jsou odborníky na slovo vzatí. Kromě již uvedených funkcí jsou oba členy Mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci, které se zaměřuje mj. na podporu prací, jež vedou k přijetí jednotného standardního modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci.

Jak uvádí Ing. Robert Piffl: "V mnoha právních předpisech v poslední době došlo k tzv. zrovnoprávnění mezi e-dokumenty a dokumenty v listinné podobě. Toto zrovnoprávnění však není úplné, má řadu úskalí a můžeme se tudíž setkat s tím, že mnoho informačních systémů neřeší tuto problematiku správně a komplexně. Například na e-fakturu pohlíží jenom jako na daňový doklad, přičemž opomíjí pohled na stejný doklad jako na účetní záznam a podobně."

Hlavními tématy semináře jsou:

Nedílnou součástí programu bude dostatečný prostor pro diskusi a zodpovídání dotazů účastníků semináře.

Další články k tématům - egoverment - ERP - fakturace - seminář - software - účetnictví - zákon - Robert Piffl - Petr Kuchař

Článek Exponet s.r.o. ze dne pátek 15. srpna 2014

Další články od Exponet s.r.o.

Hybridní konference o umělé inteligenci v IT infrastruktuře

Komplexní pohled na důvěryhodnost a průkaznost elektronických dokumentů

Využití umělé inteligence ve světě financí

Data Management Workshop představí novinky a trendy ve správě podnikových dat

Odborná konference IT mezi paragrafy

Elektronická spisová služba bude hlavním tématem Document Management Conference

Detekce hrozeb s využitím umělé inteligence je nosným tématem IT Security Workshop 2019 konference

Konference IT mezi paragrafy

Technologické inovace ve finančním sektoru

Jak na efektivní práci s firemními daty

Důvěryhodné prokazování totožnosti na internetu ve službách soukromých subjektů

Elektronická identifikace na portálech veřejné správy a její budoucnost

DMS systémy v éře GDPR a eIDAS

Jak bude fungovat ÚOOÚ po zavedení GDPR

Konference eIDAS - od teorie k praxi

Novinky v programu IT Security Workshop 2018

Bezpečnost firemních dat a GDPR dominují tématům konference IT Security Workshop 2018

Konference Svět informatiky ve finančnictví

Data Storage Workshop představí novinky a trendy v oblasti serverů a storage

Konference eIDAS od teorie k praxi

Dopady eIDAS a GDPR na elektronizovaný cyklus účetních a daňových dokladů

GDPR - mýty, fakta a stav implementace v ČR

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné správy

IT Security Workshop přináší aktuální bezpečnostní témata a ukázky z praxe

IT právo v praxi na konerenci IT mezi paragrafy

Geodata na konferenci Deep in Data

Big Data v praxi na konferenci Deep in Data

IT ve finančním sektoru, ochrana osobních údajů a analýza dat

Moderní trendy v oblasti datacenter na Data Storage Workshop

eIDAS od teorie k praxi

Elektronická identita v praxi

Detailní a aktuální informace k nařizení eIDAS

Nařízení eIDAS hlavním tématem Document Management Conference

Novinky v oblasti cyber security na IT Security Workshopu 2016

Kancelář v cloudu na konferenci Cloud Computing Conference

Biometrie bude dominovat konferenci Svět informatiky ve finančnictví

Zálohování a dostupnost dat pro moderní business

Data Storage Workshop 2015

Konference Document Management Conference po roce opět v Praze

Zákon o kybernetické bezpečnosti hlavním tématem konference IT Security Workshop

Cloud Computing Conference 2014 již příští úterý

Cloud Computing Conference 2014

Elektronická fakturace v segmentu B2G

Konference E-dokument v praxi

Svět informatiky ve finančnictví 2014

Nejnovější trendy a řešení v oblasti infrastruktury na Data Storage Workshop 2014

Životní cyklus e-dokumentu v informačních systémech

Document Management Conference

Bezpečnost v Cloudu - odborná konference

Obrana před komplexními DoS/DDoS útoky - téma IT Security Workshopu