logo FAYN Telecommunications s.r.o.

Vysoutěžit mobilní trarify v aukci se vyplatí

Společnost FAYN Telecommunications zvítězila ve veřejné soutěži o nabídku mobilních tarifů pro občany Nového Města na Moravě. Jedná se o první úspěšně dokončenou soutěž tohoto druhu v ČR.

FAYN se leto v říjnu zapojil do veřejné soutěže Nového Města na Moravě, v jejímž rámci nabídnul obyvatelům města výhodné mobilní tarify. Jeho nabídka byla na začátku prosince vyhodnocena jako nejvýhodnější a zastupitelé města schválili její realizaci. Vítězné tarify FAYN budou obyvatelům k dispozici již od začátku ledna 2018.

"Soutěž pro nás byla velmi atraktivní, protože umožňovala nabídnout i levnější tarify. Zdaleka ne každý uživatel totiž vyžaduje neomezené volání za vysoké měsíční částky a pro mnoho uživatelů jsou rovněž zajímavé levnější a menší balíčky mobilních dat. Navíc naše služby koncipujeme tak, aby je měl zákazník plně pod kontrolou a mohl si je sám přizpůsobovat svým potřebám. Jsem si vědom toho, že někteří uživatelé mají zájem o větší objemy mobilních dat. Bohužel podmínky na velkoobchodním trhu mobilních komunikací jsou pokřivené a jako alternativní operátor máme v tomto ohledu omezené možnosti. Věřím ale, že se inspirují další obce a města a podobné aukce nám pomohou zvýšit konkurenci na trhu a tím i zvednout tlak na naše velkoobchodní dodavatele mobilních služeb," říká Lukáš Honek, ředitel společnosti FAYN Telecommunications.

Nabídka FAYN obsahuje tři výhodné mobilní tarify s volnými minutami, SMS zprávami a volitelně i s datovými balíčky. Mezi tarify bude možné jednoduše přecházet a smlouva se bude uzavírat na dobu určitou v trvání jednoho roku.

Od samého počátku budou smluvní podmínky nastaveny co nejvstřícněji - tedy dle nové legislativy, která vejde v platnost v únoru 2018. Výpovědní lhůta pro odchod s přenosem čísla tak bude činit pouhých 10 dnů, bez přenosu čísla pak 30 dnů.

O nabídce zvýhodněných tarifů budou občané Nového Města na Moravě informováni ve zpravodaji, na sociálních sítích a webu města. Kromě online objednávek bude FAYN své služby prezentovat a vysvětlovat občanům také přímo na místě v několika termínech.

"Vadí nám, že ti nejchudší lidé obvykle platí za mobilní komunikace nejvyšší ceny, proto jsme vypsali soutěž o co nejvýhodnější tarify. Nabídka FAYN předložila vyváženou strukturu tarifů přesně podle našich představ. Pokud by se nám povedlo inspirovat ke slevám i ostatní operátory, bude to ten nejlepší výsledek našeho snažení," doplňuje Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě.

Další články k tématům - aukce - legislativa - operátor - SMS - soutěž - tarif - Lukáš Honek - Michal Šmarda

Článek FAYN Telecommunications s.r.o. ze dne pondělí 11. prosince 2017

Další články od FAYN Telecommunications s.r.o.