logo

SAP pomáhá snižovat dopady koronavirové krize

Společnost SAP podpořila dvěma mimořádnými granty v celkové výši 10 tisíc eur neziskové organizace Člověk v tísni a Elpida. Finance byly využity na podporu jejich fungování a zmírnění dopadů koronavirové krize.

Pandemie koronaviru a s ní související sociální izolace, výpadky příjmů či mimořádné výdaje přinesly nemalé problémy celé řadě lidí, od seniorů a dalších rizikových skupin přes rodiče samoživitele až po děti ze znevýhodněného prostředí. Člověk v tísni i Elpida se jim aktivně snaží pomáhat jak materiálně, tak i poradenstvím, vzdělávacími programy či kulturními aktivitami cílenými na osamělé seniory.

SAP v rámci globálního CSR programu své aktivity dlouhodobě realizuje prostřednictvím:

Proto se obě organizace společnost SAP rozhodla podpořit mimořádným grantem, který jim umožnil pokrýt náklady na výrazně vyšší počet aktivit a zároveň zajistit finance na provoz v době, kdy je řada dárců byla z důvodu poklesu příjmů donucena přestat podporovat.

Jaro přineslo náročné období nejen jednotlivcům, ale i firmám, které kvůli karanténě a výpadkům provozu nyní často čelí ekonomickým problémům. Experti SAP se proto snaží podpořit své zákazníky z řad firem a organizací všech velikostí i zaměření v jejich digitalizačních a transformačních projektech. Ty jsou totiž často klíčem k překonání obchodních, výrobních či logistických problémů a tím pádem ke znovunastartování byznysu.

"Bezprostředně po vypuknutí pandemie jsme se, podobně jako téměř každý zaměstnavatel, starali především o vytvoření bezpečného a zároveň fungujícího pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Téměř paralelně jsme totiž museli pomoci řešit potřeby našich zákazníků, které se často vlivem pandemie výrazně změnily. Operativní problémy, s nimiž se firmy potýkají, se pochopitelně promítly a s jistým zpožděním ještě promítnou do běžného života. A největší dopad budou mít na ty nejzranitelnější. Jsem ráda, že v České republice máme organizace, které tuto podporu rizikovým skupinám poskytují s maximální profesionalitou. Těmi Člověk v tísni i Elpida rozhodně jsou a jsme rádi, že jsme je mohli v jejich prospěšných aktivitách finančně podpořit," říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Člověk v tísni

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace založená na ideálech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. I díky grantu od společnosti SAP určenému na zmírnění dopadů koronavirové krize mohla tato organizace rozšířit svou pomoc v oblasti dluhového poradenství na krizové lince pomoci i na svých pobočkách po celé České republice.

Denně také mohlo probíhat doučování dětí ze znevýhodněného prostředí a učitelé i rodiče měli možnost bezplatně získat přístup ke vzdělávacím materiálům. Potřebným lidem rozdávala organizace roušky a dezinfekci, v závažných případech také distribuovala potravinovou pomoc.

"Největší ekonomický propad chudších částí populace se projevuje zejména s koncem státních podpor a koncem moratoria na splátky nájmů, úvěrů a exekucí. Krize tak nejvíce dopadá na nejchudší a na ty, kteří již před Covidem sotva zvládali zaplatit nejzákladnější výdaje. Veškerá naše pomoc je koncipována dlouhodobě. Grant od společnosti SAP, stejně jako každý finanční příspěvek, nám pomáhá rozšířit poskytovanou podporu," říká Rebeka van Overloop z fundraisingového oddělení Člověka v tísni.

Elpida

Nezisková organizace Elpida, která provozuje dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory v Praze, poskytuje poradenství na Lince seniorů (Zelená linka 800-200-007) a vydává časopis Vital.

Grant od společnosti SAP využila zejména na aktivity zaměřené na snížení sociální izolace seniorů v době pandemie. Během karantény totiž nemohli senioři centra Elpidy fyzicky navštěvovat a byli odkázaní jen na své domovy. Aby i tak nezůstali bez svých oblíbených aktivit, převedli pracovníci organizace Elpida všechny kurzy od tanečních lekcí až po hodiny vaření do online prostředí.

"Doba covidová ukázala, že všichni v Elpidě dokážou napnout síly a zajistit, aby naše služby byly k dispozici seniorům, kteří ze dne na den zůstali uvězněni doma. Telefonická krizová Linka seniorů fungovala ve trojnásobném režimu, rozmanitý program aktivit přišel za seniory až do obýváků prostřednictvím virtuálních učeben či videí na YouTube. Pletařky našeho projektu Ponožky od babičky zasedly pro změnu k šicím strojům a tvořily místo ponožek tolik potřebné roušky, časopis Vital jsme zase osobně distribuovali do obcí i pečovatelských zařízení. Za podporu těchto aktivit na pomoc seniorům děkujeme i společnosti SAP," říká Jiří Hrabě, ředitel neziskové organizace Elpida.

Článek ze dne 26. září 2020 - sobota

Další články od SAP ČR,spol. s r.o.

Digitalizace se v éře akcelerační ekonomiky stává byznysovou službou

Draslovka přechází na novou generaci cloudových systémů SAP

SAP Labs buduje v Brně oddělení zaměřené na analýzu firemních procesů

B2B portál na platformě SAP Commerce Cloud

Digitální transformace s podporou nových SAP produktů a služeb

Rekordní počet udělených grantů SAP iniciativy Meet and Code 2021

Digitální transformace podnikání aktuálně hýbe všemi obory

Digitální transformace na SAP Industry Days 2021

SAP iniciativa Meet and Code 2021 opět podporuje digitální vzdělávání mladých

Google Cloud je strategickým partnerem pro nabídku RISE with SAP

Projekt Everest získal ocenění v soutěži SAP Quality Awards

Flexibilní volba místa a času práce podle individuálních potřeb

Inovace SAP s vizí podnikatelské komunity

Dopady digitalizace na chování spotřebitelů a zaměstnanců

SAP software pomáhá s přípravou NHL zápasů

Aktuální trendy v oblastech zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti

Automatizovaná SAP řešení pomáhají zrychlit proces očkování

Digitální HR v cloudu pomáhá se standardizací a optimalizací řízení lidských zdrojů

RISE with SAP - nové řešení na podporu digitální transformace

Bezpečná, moderní a dlouhodobě udržitelná řešení pro efektivní veřejnou správu

SAP technologie pro moderní stát

Vývoj podnikových aplikací bez nutnosti programování

Efektivní řízení kontaktu se zákazníky s podporou nové generace SAP Customer Data Platform

SAP pomáhá snižovat dopady koronavirové krize

Digitální vzdělávání mladých s podporou SAP iniciativy Meet and Code 2020

Nové funkce SAP Business Technology Platform

Strategie SAP pro ekosystém dodavatelských řetězců

Lepší plánování podnikových zdrojů se SAP S/4HANA Cloud 2005

Ladislav Kučera v čele vedení HR týmu SAP ČR

Martin Janáček ze SAP Labs ČR viceprezidentem pro globální tým AIS

SAP vzdělávací iniciativa poskytuje bezplatnou digitální výuku

Bezplatná SAP řešení pomáhají v boji s pandemií koronaviru

Garance podpory a inovací SAP S/4HANA pro dalších 20 let

SAP opět posiluje v oblasti cloudových služeb

SAP S/4HANA urychluje digitalizaci procesů Deutsche Telekom

Vzdělávání mladých programátorů s podporou SAP iniciativy Meet and Code

ERP SAP s podporou eNeschopenka pro elektronickou komunikaci s ČSSZ

Projekt Embrace urychlí implementaci cloudových SAP řešení na platformě Azure

SAP S/4HANA Public Cloud s lokalizací pro český trh

Partnerství SAP a UNICEF pomáhá mladým lidem ze znevýhodněných komunit

Meet and Code - digitální vzdělávání pro děti a mládež s finanční podporou SAP

Rozšíření podnikových aplikací s podporou SAP Leonardo IoT

Zájem o cloudové služby i počet zákazníků SAP S/4HANA roste

SAP Labs Brno se podílí na vývoji globálních IT řešení

Core HR řešení v cloudu pro personalistiku FOXCONN CZ

Vzdělávání mladých programátorů s podporou SAP

Nové možnosti strojového učení a analytiky v portfoliu SAP Leonardo

Ochrana osobních údajů je pro SAP hlavní prioritou

Digitalizace personální agendy

Ženský tenis pohledem datové analýzy