logo

GiTy je opět po 4 letech v černých číslech

Společnost GiTy, a. s. vykázala podle předběžných neauditovaných údajů v roce 2009 poprvé za poslední více než 4 roky pozitivní výsledek hospodaření.

Za dosažením zisku stojí především restrukturalizační opatření uskutečněná po příchodu nového vlastníka firmy, společnosti JVS Group CZ, a.s., ve druhé polovině loňského roku.

Společnost Gity, a. s., v roce 2009 dosáhla podle předběžných neauditovaných výsledků hrubého zisku ve výši 13,690 mil. Kč a tržeb na úrovni 367,7 mil. Kč. Před příchodem JVS Group CZ, a.s., která se v červenci 2009 stala jejím stoprocentním vlastníkem, se společnost GiTy nacházela hluboko v červených číslech hospodaření. Tento výsledek byl způsoben dopady probíhající hospodářské krize na sektor informačních technologií a také neefektivní nákladovou politikou firmy.

"Situace ve firmě v polovině minulého roku vyžadovala neodkladné řešení, jinak by firma směřovala ke svému zániku. V první fázi jsme museli především uhradit vysoký dluh vůči státu a další závazky firmy, které v té době byly hluboce po termínu splatnosti. Díky rozsáhlé redukci neefektivních nákladů, zjednodušení mzdového systému a zlepšení vztahu s dodavateli došlo k ozdravení firmy. Nyní se opět můžeme soustředit na další rozvoj našich unikátních produktů a posilování pozice na trhu," uvedl Dan Jež, generální ředitel GiTy, a. s.

V rámci ozdravného procesu společnost provedla i další kroky jako například přechod na dvousložkovou mzdu z původních jedenácti typů odměn, snížení počtu automobilů ve vozovém parku, vypovězení smluv s externími poskytovateli služeb, které nesouvisely s provozem firmy, či zjednodušení statutárních orgánů. "V rámci reorganizace společnosti jsme také nově ustanovili takzvané business units a rozdělili je podle zákaznických segmentů," dodal Luděk Vilím, finanční ředitel GiTy, a. s.

V letošním roce se chce GiTy zaměřit především na celkovou stabilizaci, rozvíjení stávajícího produktového portfolia s akcentem na služby. Firma se bude dále profilovat jako systémový integrátor IT řešení, zejména v oblasti LAN infrastruktury, TELCO a ICT služeb. "V roce 2010 chceme dále upevňovat důvěru zákazníků v naše produkty. Naším plánem je uvést v každém kalendářním roce minimálně jeden nový produkt, který bude určovat směr v odvětví. Věřím, že budeme dále rozvíjet tradici GiTy jako kvalitního partnera v oblasti ICT služeb s potenciálem dalšího růstu," komentoval aktuální plány firmy Dan Jež.

Vedení společnosti plánuje, že zmíněná opatření by měla směřovat k postupnému zvýšení tržeb až na dvojnásobek současné hodnoty. GiTy chce také aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti v regionu střední a východní Evropy.

Další články k tématům - Gity - hospodaření - ICT - JVS - opatření - služeb - výsledek - Dan Jež - Luděk Vilím

Článek ze dne 11. března 2010 - čtvrtek

Další články od Gity a.s.