logo

Videokonference jako efektivní nástroj pro úsporu nákladů

V období ekonomického poklesu je každá firma vystavena silnému tlaku na snižování nákladů a efektivnějšímu využívání lidských zdrojů, aby nadále zůstala konkurenceschopná. Jedním z účinných a zároveň jednoduchých způsobů, jak redukovat podnikové náklady, je pořízení videokonference (VCF). Při pravidelném využívání videokonferenčních hovorů firmy ročně ušetří sta tisíce až miliony korun.

Návratnost VCF řešení je přitom velmi rychlá, pohybuje se v závislosti na velikosti firmy a nutnosti zaměstnanců cestovat (na obchodní schůzky, porady či firemní školení) od 7 do 15 měsíců. Kromě finanční stránky nelze opomenout výraznou ohleduplnost k životnímu prostředí. U modelového příkladu došlo v důsledku omezení cest mezi pobočkami k roční úspoře 20 160 kg CO2! (kalkulováno pro osobní automobil - 140 g CO2/km).

"V dnešní složité ekonomické situaci je pro každou společnost důležité, aby se maximálně zaměřila na efektivnost jednotlivých procesů a případně provedla jejich optimalizaci. Videokonference mohou být tím prvním a nejsnadnějším krokem, neboť čas, který by strávili na cestách, mohou zaměstnanci okamžitě věnovat klíčovým projektům," prohlásil Tomáš Hebelka, obchodní ředitel společnosti GiTy, a.s.

Leaderem na trhu s profesionálními videokonferenčními systémy je norská společnost TANDBERG, na kterou se spoléhají mimo jiné takoví velikáni jako Google, Vodafone, 21 z 25 největších světových bank či polovina firem v žebříčku Fortune TOP 50. Jediným platinovým partnerem Tandbergu v České a Slovenské republice je společnost GiTy, a.s.. Díky tomu může svým zákazníkům poskytnout nejvýhodnější ceny, záruční a pozáruční podmínky na trhu.

"Nejvyšší úroveň partnerství s Tandbergem nás zavazuje nabízet všem uživatelům videokonferencí špičkový servis. Pro zákazníky pořádáme školení, navrhujeme individuální řešení a pomáháme s následnou implementací," upřesnil David Otoupalík, produktový manažer společnosti GiTy, a.s. "O kvalitě námi poskytovaných služeb se již mohli přesvědčit i nadnárodní zákazníci Tandbergu - jako jsou Coca-Cola, Google nebo Tchibo, u kterých náš tým specialistů zajišťoval zprovoznění videokonferencí."

Firmy ušetří a videokonference se stane součástí každodenního života

Kalkulace návratnost investic (ROI) na modelovém příkladu společnosti se třemi pobočkami v ČR vychází na necelých osm a půl měsíců od zavedení VCF. Výrobci přitom nabízejí na videokonferenční systémy až desetileté záruky a investované náklady se tak společnosti mnohonásobně vrátí.

"Ve výpočtu návratnosti investic do videokonferencí přitom bereme v úvahu pouze veličiny, které se dají poměrně jednoduše vypočítat, jako jsou úspora cestovních a mzdových nákladů související s úsporou času," doplňuje David Otoupalík.

Především firmy s více pobočkami zjistily, že díky pořízení videokonference nepřicházejí o osobní kontakt se svými zaměstnanci a mohou pružněji reagovat na vývoj na trhu a být o krok před konkurencí. Videokonference nejsou pouze vymožeností managementu firem, ale stávají se běžným pracovním prostředkem zaměstnanců, kteří je využívají ke každodennímu řešení zakázek a projektů, školení nebo jazykovým kurzům. Videokonference mají díky moderním technologiím velmi čistý zvuk, a proto ve spojení s HD obrazem dokáží plnohodnotně nahradit osobní setkání, což nejlépe vystihuje názor Jiřího Vítka, projektového managera společnosti Brück AM, který prohlásil : "Od té doby co nám GiTy do firmy nainstalovala videokonferenci s HD kvalitou, musím se holit každý den".

Další důležitou předností videokonferencí je bezpečnost. VCF mají vestavěné šifrování AES (klíč o délce 128 bitů), které garantuje velmi vysokou úroveň bezpečí komunikace.

Výhod videokonferencí, poskytovaných společností GiTy, a.s., plně využívají například tyto společnosti - Škoda Power, E.ON, Lexmark ČR, Český dům v Bruselu, Jihočeský kraj, Karlova univerzita, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, FN Královské vinohrady, FN Motol, Banco Popolare Česká republika, Orea Hotels a další.

Další články k tématům - GiTy - VCF - videokonference - Tomáš Hebelka - David Otoupalík

Článek ze dne 12. května 2009 - úterý

Další články od Gity a.s.