logo

GiTy na konferenci Burton Group Catatalyst 2008

Ve dnech 20 .- 23.10. 2008 proběhla v Praze v hotelu Hilton zajímavá Burton Group Catalyst Conference Europe 2008.

Burton Group je poradenská společnost zaměřená na poskytování podrobných analýz, výzkumů a poradenství v oboru IT. Věnuje se celosvětově zejména segmentu velkých společností, kterým dodává podklady pro rozhodování a strategické plánování v informačních a komunikačních technologiích.

Ve 4 paralelních sekcích byly prezentovány aktuální trendy, případové studie a strategická doporučení v oblastech jako je budování dynamických datových center, identity management, architektury orientované na služby (SOA), poskytování SW formou služby a dalších. Byl rovněž shrnut aktuální vývoj v oblasti služeb elektronické komunikace, komunikační a datové bezpečnosti.

GiTy zde načerpala mnoho inspirativních podnětů, které uplatníme při rozvoji strategického produktu Efektivní správa informačního a komunikačního prostředí pro naše zákazníky.

Další články k tématům - služby - Group - GiTy - Burton

Článek ze dne 10. listopadu 2008 - pondělí

Další články od Gity a.s.