logo Infor (Česká republika) s.r.o.

ERP Infor M3 pomáhá s řízením strojírenské a elektrotechnické výroby

Infor upgraduje ve společnosti Elektrizace železnic Praha svůj ekonomický podnikový systém Infor M3 na verzi 13.3, který zefektivní podporu procesů celé firmy s důrazem na projektovou výrobu.

Elektrizace železnic Praha využívá ERP řešení Infor M3 již více než 10 let k celopodnikovému řízení financí, nákupu, logistiky a především výroby, montáže a projektů v oblasti drážního trakčního vedení a dodávek elektrotechnologických celků. Společnost funguje v kombinovaném režimu sériové strojírenské a elektrotechnické výroby a projektové výroby realizované v montážních střediscích.

"Výrobní společnosti jako Elektrizace železnic se dnes musejí vyrovnat s řízením více typů výrob a zaměřit se na hlavní oblast podnikání. V nejnovější verzi systém Infor M3 poskytuje ještě širší podporu jak pro sériovou tak projektovou výrobu a umožňuje tak lépe reagovat na aktuální situací na trhu a v oblasti compliance,“ říká Monika Vitásková, Channel Manager ve společnosti Infor Česká republika.

Společnost od upgradu očekává významné rozšíření pokrytí a integraci dosud oddělených procesů, snížení nákladů spojených s legislativními změnami a bezchybný provoz na nových technologiích, včetně mobilních. Nová verze Infor M3 posílí zejména procesy projektové výroby, která je klíčovou činností firmy, včetně hladké integrace se systémy pro dokumentové řízení (DMS), technickou přípravu výroby (TPV) a technickou příprava projektů (TPP).

Také plánuje využívat funkcionality systému zaměřené na vylepšení vzhledu aplikací a vytvářet uživatelsky přívětivější obrazovky s pomocí nástrojů typu Mashup Designer, jež jsou intuitivní a jednoduché na správu. Nová verze systému Infor M3 bude postupně rozšířena i do dceřiných firem Elektrizace železnic.

"Od nové verze řešení Infor M3 očekáváme především pokrytí aktuálních obchodních výzev, tedy zvýšení efektivity výroby a dodávek projektů. Do budoucna plánujeme rozšíření systému nejen po stránce funkcionality, ale i co do počtu uživatelů a nasazení systému Infor M3 v dalších firmách s naší majetkovou účastí,“ doplňuje Jan Sobotka, ekonomický ředitel společnosti Elektrizace železnic.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se více než 55 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším oborem činnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice, měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání.

Článek Infor (Česká republika) s.r.o. ze dne pátek 13. května 2016

Další články od Infor (Česká republika) s.r.o.