logo Software602 a.s.
Michal Vejvoda

Michal Vejvoda

Business Development Manager společnosti Software602

LinkedIn

Zadavatel smlouvy má možnost vytvořit v aplikaci Sofa např. smlouvu o pronájmu prostor. Zadá všechny podepisující smluvní strany. Interní podepisovatelé podepíší smlouvu svým přiřazeným certifikátem v aplikaci Sofa. Smluvní protistrana však aplikaci Sofa nemá.

A právě díky integraci BankID je možné zadat smluvní protistranu a vyžádat si od ní úkon elektronického podpisu s bezpečným a jednoznačným ověřením identity pomocí BankID.

Digitalizací interních procesů můžou firmy a instituce významně ušetřit čas i peníze. Ať už jde o možnost vynaložit čas na jinou práci, nebo úspory za spotřebovaný papír, tisk, prostory na archivaci fyzických dokumentů nebo o prostý fakt, že při elektronickém oběhu a schvalování dokumentů uživatelé nemusejí být fyzicky přítomní v kanceláři a můžou na nich pracovat odkudkoli.

Zajímavý boom zažívá identifikace uživatelů prostřednictvím BankID. Mezi firmami jde o nejčastější způsob identifikace na internetu. Nejvíc ho používají kulturní instituce (50%) a služby (40,1%), nemíň pak organizace v zemědělství (15,4%), u nichž naopak vede MojeID (34,6%).

Obava ze zavedení bezpapírového oběhu a nakládání s dokumenty je spíše psychologická a představuje strach ze změny. Firmy často uvádějí, že by takové řešení muselo zapadat do jejich fungujících systémů, mělo by být intuitivní a bez nutnosti zdlouhavých a opakovaných školení zaměstnanců. Nechtějí také, aby jeho nasazování výrazně zasáhlo do chodu firmy.

Bezpapírový oběh a správa dokumentů by podle účastníků průzkumu měly mít také přívětivé uživatelské prostředí a neměly by vyžadovat časté úpravy a aktualizace. Hlavní výhodou má být přímý přístup k dokumentům online, zabezpečeně, s možností jejich úprav, schvalování a elektronického podepisování.