logo Software602 a.s.

Michal Vejvoda

Business Development Manager společnosti Software602

Michal Vejvoda - Software602 a.s.logo Software602 a.s.LinkedIn

Zadavatel smlouvy má možnost vytvořit v aplikaci Sofa např. smlouvu o pronájmu prostor. Zadá všechny podepisující smluvní strany. Interní podepisovatelé podepíší smlouvu svým přiřazeným certifikátem v aplikaci Sofa. Smluvní protistrana však aplikaci Sofa nemá.

A právě díky integraci BankID je možné zadat smluvní protistranu a vyžádat si od ní úkon elektronického podpisu s bezpečným a jednoznačným ověřením identity pomocí BankID.

Jan Frk

Specialista na oblast eGovernment a spisovou službu společnosti Software602

Jan Frk - Software602 a.s.logo Software602 a.s.LinkedIn

Výsledky jsou částí obsáhlého průzkumu, jak firmy umí využívat výhod digitálního světa. Věříme, že díky marketingu bank se také sníží počet těch, kteří důvěryhodnou identifikaci na internetu zatím vůbec neřeší.

A stejně tak lze věřit tomu, že bude BankID zlomem v přístupu a využívání aplikací eGovernmentu.

Michal Vejvoda

Business Development Manager společnosti Software602

Michal Vejvoda - Software602 a.s.logo Software602 a.s.LinkedIn

Digitalizací interních procesů můžou firmy a instituce významně ušetřit čas i peníze. Ať už jde o možnost vynaložit čas na jinou práci, nebo úspory za spotřebovaný papír, tisk, prostory na archivaci fyzických dokumentů nebo o prostý fakt, že při elektronickém oběhu a schvalování dokumentů uživatelé nemusejí být fyzicky přítomní v kanceláři a můžou na nich pracovat odkudkoli.

Zajímavý boom zažívá identifikace uživatelů prostřednictvím BankID. Mezi firmami jde o nejčastější způsob identifikace na internetu. Nejvíc ho používají kulturní instituce (50%) a služby (40,1%), nemíň pak organizace v zemědělství (15,4%), u nichž naopak vede MojeID (34,6%).

Michal Vejvoda

Business Development Manager společnosti Software602

Michal Vejvoda - Software602 a.s.logo Software602 a.s.LinkedIn

Obava ze zavedení bezpapírového oběhu a nakládání s dokumenty je spíše psychologická a představuje strach ze změny. Firmy často uvádějí, že by takové řešení muselo zapadat do jejich fungujících systémů, mělo by být intuitivní a bez nutnosti zdlouhavých a opakovaných školení zaměstnanců. Nechtějí také, aby jeho nasazování výrazně zasáhlo do chodu firmy.

Bezpapírový oběh a správa dokumentů by podle účastníků průzkumu měly mít také přívětivé uživatelské prostředí a neměly by vyžadovat časté úpravy a aktualizace. Hlavní výhodou má být přímý přístup k dokumentům online, zabezpečeně, s možností jejich úprav, schvalování a elektronického podepisování.

Martin Vondrouš

Expert pro nové technologie společnosti Software602

Martin Vondrouš - Software602 a.s.logo Software602 a.s.LinkedIn

Přes všechny pozitivní dopady pandemie na urychlenou digitalizaci firem se ukazuje, že na některých záležitostech je třeba ještě zapracovat. Elektronické podepisování dokumentů je jedním ze základních předpokladů bezproblémového fungování společností v době pandemických opatření. Totéž se dá říct o elektronickém oběhu a archivaci dokumentů.

Pokud se má home office vyrovnat práci v kanceláři, je třeba všem zaměstnancům zajistit přístup k potřebným dokumentům a vyřešit schvalovací procesy a podepisování tak, že nebude vůbec záležet na tom, kde se dotyčný nachází.

Stránka 1/3 Další >
Nabídka zaměstnání Software602 a.s.