logo Software602 a.s.

Home office často přináší chaotický způsob nakládání s dokumenty

Z průzkumu, který pro Software602 realizovala agentura Instant Research vyplývá, že Češi během pandemie nejvíce ocenili home office a více volného času. Největším problémem byla práce s dokumenty, protože řada firem nemá vyřešen elektronický oběh dokumentů a jejich archivaci.

Jako největší pozitivum, které přinesly změny způsobené vládními opatřeními proti šíření koronaviru, respondenti průzkumu nejčastěji uváděli možnost práce mimo kancelář (13%) a přímo možnost práce na home office (25%). Více než třetina (34%) si pochvalovala, že měla víc volného času, než když museli denně dojíždět do zaměstnání.

Práci mimo kancelář často umožnila digitalizace interních procesů, zejména oběhu, schvalování a podepisování dokumentů. Takřka čtvrtina zaměstnanců středně velkých firem (24%) uvedla, že díky pandemii jejich firma urychlila přechod na elektronický oběh dokumentů.

Na chaotický způsob práce s dokumenty si stěžuje pětina respondentů průzkumu (20%). Čtyři z deseti dotázaných pocítili během pandemie menší efektivitu práce než před koronavirem.

Komplikace s podepisováním smluv a dalších dokumentů měla sedmina dotázaných (15%), dalších 13% pak zmínilo horší možnost kontroly práce během home office.

Desetina českých firem měla problém zajistit kybernetickou bezpečnost zaměstnancům, kteří pracovali z domova a často k tomu využívali vlastní zařízení a hůře zabezpečené internetové připojení.

Je zajímavé, že i tak velká změna, jakou přinesla vládní opatření proti šíření koronaviru, v mnohých firmách nezavdala příčinu k digitalizaci interních procesů, takže byly do značné míry závislé na práci z kanceláře. Nejčastěji respondenti uváděli obavu, zda by takové bezpapírové řešení oběhu dokumentů bylo dobře integrovatelné do jejich stávajících firemních systémů, že to bude příliš drahé a složité na pochopení.

Plná třetina firem přitom zároveň uváděla, že takové řešení by jim výrazně pomohlo s udržením pořádku ve firemních dokumentech a jejich lepší dostupností a čtvrtině by ulehčilo archivaci.

"Obava ze zavedení bezpapírového oběhu a nakládání s dokumenty je spíše psychologická a představuje strach ze změny. Firmy často uvádějí, že by takové řešení muselo zapadat do jejich fungujících systémů, mělo by být intuitivní a bez nutnosti zdlouhavých a opakovaných školení zaměstnanců. Nechtějí také, aby jeho nasazování výrazně zasáhlo do chodu firmy. Bezpapírový oběh a správa dokumentů by podle účastníků průzkumu měly mít také přívětivé uživatelské prostředí a neměly by vyžadovat časté úpravy a aktualizace. Hlavní výhodou má být přímý přístup k dokumentům online, zabezpečeně, s možností jejich úprav, schvalování a elektronického podepisování," říká Michal Vejvoda, Business Development Manager společnosti Software602.

Průzkumu agentury Instant Research pro společnost Software602 se ve dnech 19. - 24. 5. 2021 zúčastnilo 525 respondentů ze středně velkých firem s 50 až 499 zaměstnanci.

Sofa se postará o firemní dokumenty po celý jejich životní cyklus

Právě tyto možnosti nabízí aplikace Sofa od společnosti Software602, která zajišťuje elektronický oběh dokumentů s workflow pro schvalování smluv s elektronickým podpisem, aniž by bylo nutné používat tokeny a jiná zařízení k uchování certifikátů elektronického podpisu.

Jejím prostřednictvím lze řešit nejen schvalování objednávek, faktur a smluv, ale také zaměstnaneckých žádostí o dovolenou, pracovní cestu, nemocenskou a dalších interních záležitostí. Sofa se postará o veškeré dokumenty po celou dobu jejich životnosti: od zavedení do systému po jejich archivaci a následnou skartaci.

Na začátku firma integruje všechny dokumenty, které do ní přichází, do jednoho prostředí aplikace, kde je lze jednoduše roztřídit, přiřadit odpovědným pracovníkům, nechat schválit a elektronicky podepsat a pak odeslat, případně je upravovat a následně bezpečně archivovat.

Sofa funguje i jako aplikace v prostředí Office 365, takže je předpřipravena pro ty společnosti, které využívají kancelářský software Office365. Do Sofy se pak přihlašují rovnou přes účet Office 365. Dokumenty pak lze upravovat, schvalovat a podepisovat z jakéhokoli zařízení třeba cestou na schůzku.

Sofa rovněž umožňuje jednoduchou správu datových schránek, takže veškeré dokumenty firma řeší v jednom prostředí a datové zprávy lze poté prostřednictvím Sofa archivovat bez potřeby zřizování datového trezoru.

Administrátorsky je Sofa velmi jednoduše spravovaná, jednotlivým uživatelům lze vzdáleně a okamžitě měnit práva přístupu k jednotlivým agendám a dokumentům, takže není třeba obávat se problémů, když některý zaměstnanec firmu opouští.

Veškerý archivovaný obsah Sofa splňuje požadavky evropského nařízení eIDAS a v případě, že se firma rozhodne aplikaci přestat používat, lze jej jednoduše vyexportovat do jiného prostředí.

Článek Software602 a.s. ze dne středa 16. června 2021

Další články od Software602 a.s.

Zaručená identifikace s BankID pro elektronický podpis v aplikaci Sofa

Využití digitalizace firemních procesů v jednotlivých oborech

Home office často přináší chaotický způsob nakládání s dokumenty

Většina českých firem dosud nevyužívá elektronický podpis

Pandemie výrazně zrychlila používání datových schránek

Využití datových schránek v Česku rychle roste

Home office jako bezpapírová kancelář

Datová schránka jako dobrý pomocník pro školy v době pandemie

Nová služba pro ověřování platnosti PSD2 certifikátů v bankovnictví

Elektronický podpis pro školy a OSVČ zdarma

Elektronická komunikace s úřady v době karantény

eIDAS služby neomezeně a výhodně formou paušálu

Souhlas MV s poskytováním služeb SecuSign a SecuSeal

Chytré formuláře a workflow pro každou moderní kancelář

Bezpapírová řešení pro kancelář šetří čas i peníze uživatelů

Využijete elektronický podpis naplno s aplikací Signer

Software602 Form Signer pro Vlastní dynamické aplikace

Nová verze Print2PDF X serveru Software602

Vývojářské vize Software602

Archivace důvěryhodných elektronických dokumentů v datových centrech

Daňové přiznání 2012 online

Konverze daňových dokladů a dlouhodobá archivace digitálních dokumentů

Odborné semináře na téma digitalizace a archivace dokumentů

Form Signer: nástroj pro elektronický podpis v mobilu

Dlouhodobá archivace podle norem EK s přispěním Software602

Spolehlivé dokumenty v nespolehlivé budoucnosti

Dlouhodobá archivace ve firemním IS

Dlouhodobá archivace krok za krokem

Dlouhodobá archivace za korunu

Jak na dlouhodobou archivaci

Elektronický archiv dokumentů podle norem

Elektronická archivace dokumentů podle norem PAdES, CAdES a XAdES

Jak na elektronický podpis

Zásady dlouhodobé archivace elektronických originálů v publikaci Software602

Jak na autentické dokumenty s neomezenou dobou platnosti ověřitelnosti

Elektronizace interních procesů a formuláře životních situací do dalších měst

Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů podle norem PAdES a CAdES

Nejlepší tiskový inzerát Evropy má Software602

SecuStamp vítězem soutěže IT Projekt roku 2011

Výpis z evidence pro daňové účely online

Přiznání k DPH online

Daňové přiznání 2011 online

Spisová služba nové generace od Software602

Silniční daň online