logo

Spisová služba nové generace od Software602

Software602 Spisová služba pokrývá veškeré legislativní požadavky kladené na spisovou službu (zejména 499/2004Sb., 300/2008Sb., jejich novely a navazující předpisy). Současně nabízí řadu dalších funkcí potřebných pro zefektivnění chodu úřadu a jeho komunikace s veřejností, podniky, podřízenými organizacemi a dalšími úřady.

První formulářovou spisovou službu uvedla na český trh firma Software602. Produkt pokrývá vše, co je možné očekávat od moderního informačního systému této třídy, ale poskytuje také řadu funkcí navíc - například nástroje, které občanům umožňují provádět elektronická podání, nebo prostředky pro nahrazení interního oběhu papírů inteligentním elektronickým řešením. Další významnou výhodou je jednoduchost pro uživatele a možnost nasazení za podstatně kratší dobu než jakýkoliv jiný srovnatelný systém.

Spisovou službou se rozumí informační systém, který řeší veškerou problematiku zpracování dokumentů v organizaci, jejich evidenci, oběh a archivaci. Podle zákona o archivnictví a spisové službě (499/2004 Sb.) platí povinnost vybavit se takovým systémem pro úřady, státní nemocnice, školy, státní podniky, zdravotní pojišťovny a některé další organizace. Již první verze formulářové služby je založena na širokých zkušenostech a detailní znalosti praktických aspektů problematiky. Je totiž sestavena z modulů a komponent, z nich každá již byla nasazena v řadě úřadů.

Technologickým jádrem systému je Software602 Form Server s desítkami instalací v organizacích všech velikostí. Úřady, které s ním již pracují, mohou velmi snadno vytvořit formulářovou spisovou službu prostým rozšířením o některé moduly.

"Ještě před zveřejněním oficiální informace o novém produktu nás samy úřady začaly oslovovat s poptávkami. Potvrzuje se tak, že většina spisových služeb, které dosud byly nabízeny na českém trhu, se soustředí pouze na agendu spisové služby. Naše spisová služba je již při implementaci připravena na elektronizaci libovolných procesů organizace," řekl člen představenstva Pavel Nemrava. "Přicházíme s jiným přístupem a pracujeme s jinou architekturou a díky tomu můžeme nabídnout něco daleko jednoduššího a praktičtějšího. Spisovou službu, která reálně usnadní život úředníkům i občanům."

Informační systém Spisová služba Software602 pokrývá legislativní požadavky na zacházení s úředními písemnostmi, ale řeší také interní administrativu úřadu a elektronickou komunikaci s občany.

Další články k tématům - administrativa - archivnictví - evidence - Spisová služba - Pavel Nemrava

Článek ze dne 14. dubna 2011 - čtvrtek

Další články od Software602 a.s.

Spisová služba nové generace od Software602

Silniční daň online