logo

Zásady dlouhodobé archivace elektronických originálů v publikaci Software602

Elektronické originály dokumentů - jak na ně a čeho se naopak vyvarovat. Odborná publikace Software602 je určena dodavatelům informačních systémů i jejich zákazníkům. Měla by je zorientovat ve zdánlivě nepřehledné záplavě zkratek, norem, formátů a atributů.

Publikace "Dlouhodobá archivace elektronických originálů dokumentů" přichází na pomoc všem, kdo se chtějí velmi rychle zorientovat v otázkách dlouhodobého ukládání důležitých dokladů. Čtenář je proveden celou oblastí od základního seznámení s problematikou přes nejpoužívanější zkratky, vysvětlení norem a jednoduché objasnění technologických principů až po zasazení do podnikových procesů.

Součástí brožurky je výkladový slovníček nejčastějších pojmů.

Dlouhodobá archivace elektronických originálů dokumentů - obsah:

Software602 jejím vydáním reaguje na rostoucí zájem a stoupající počet dotazů poté, co vstoupila v účinnost novela zákona o elektronickém podpisu. Zákon nyní definuje referenční normy, a tím i specifikuje technické požadavky, kterým musí archivované dokumenty vyhovovat, má-li být zajištěna dlouhodobá ověřitelnost jejich autenticity.

Další články k tématům - archivace - computing - telefon - zákon

Článek ze dne 24. září 2012 - pondělí

Další články od Software602 a.s.