logo

Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů podle norem PAdES a CAdES

Software602 představuje řešení pro časově neomezenou archivaci elektronických dokumentů. Implementace norem PAdES a CAdES, ze kterých vychází i Evropská komise, umožní prokázat pravost autorizovaného elektronického dokumentu kdykoliv v budoucnu.

Vlastníci elektronických originálů dokumentů mohou získat jistotu, že pravost těchto dokumentů nebude možné nikdy zpochybnit, a to bez ohleduna budoucí technologický vývoj, zavádění nových typů přístrojů nebo katastrofické události jako je prolomení šifrovacích algoritmů u vydávaných certifikátů. Tuto jistotu přináší řešení, které představila společnost Software602 a které je založeno na striktním respektování mezinárodních norem.

Dokumenty zůstanou uloženy v archivu vlastníka (libovolné zabezpečené dokumentové nebo datové úložiště), bude však možné je z archivu kdykoliv vyjmout, aniž by tím utrpěla jejich důvěryhodnost. Řešení Software602 zajistí úvodní kontrolu korektnosti dokumentu (zejména ověření platnosti certifikátů elektronických podpisů a časových razítek od 150 akreditovaných certifikačních autorit v EU), připojení dodatečných informací, které v budoucnu umožní prokázat pravost i veškeré další potřebné úkony, jakožto i pravidelnou péči během doby archivace.

Nástroje Software602 pracují výhradně s technickými atributy dokumentu, a žádným způsobem nemohou nahlížet do obsahu. Není ani prováděn žádný úkon, při kterém by dokument opouštěl perimetr informačního systému klienta. Řešení je tedy vhodné i pro vysoce důvěrné dokumenty.

Dlouhodobou archivaci dokumentů společně zajišťují nové funkce portálu SecuStamp.com spolu s řešením Software602 AdES Server a komponentami připravenými na začlenění do informačních systémů zákazníka (SDK). Firmy a úřady tedy mohou pracovat jak s formulářovými řešeními Software602, tak s informačními systémy třetích stran.

Normy, které specifikují požadavky na elektronické dokumenty určené k ověření jejich průkaznosti po neomezeně dlouhou dobu, jsou označovány zkratkami PAdES LTV (PDF dokumenty) a CAdES LTV (elektronické dokumenty v libovolném formátu).

Byly vydány Evropským institutem pro standardy v telekomunikacích (ETSI) a vychází z nich ve svých rozhodnutích i Komise EU a novela zákona o elektronickém podpisu respektující doporučení o formátu elektronických dokumentů u přeshraničního styku. Produkty Software602 byly na konci loňského roku úspěšně otestovány přímo v ETSI.

V souladu s normami ETSI zajišťuje řešení Software602:

Předseda představenstva Software602 Richard Kaucký uvedl: "Dodavatelé aplikací nyní mohou do svých produktů implementovat dlouhodobou ověřitelnost elektronických dokumentů. Stačí jim k tomu jednoduché volání webových služeb. Díky aplikaci norem ETSI budou infomační systémy schopné vyhovět takovým zákonným povinnostem, jako je například uchovávání mzdových listů a podkladů pro důchodové pojištění. Jsem rád, že firma Software602 znovu potvrdila postavení toho, kdo pomáhá zavádět v České republice nové trendy. Před dvaceti lety jsme pomáhali elektronické dokumenty vytvářet a tisknout, nyní pomáháme při jejich zpracování, autorizaci a dlouhodobé archivaci. Pevně věřím, že Česká republika díky tříletému provozu datových schránek spolu s autorizovanou konverzí dokumentů bude jedním z leadrů v EU v praktických zkušenostech v oblasti digitální kontinuity a my budeme u toho."

Další články k tématům - AdES - archivace - CAdES - certifikát - ETSI - PAdES - PDF - SDK - šifrování - Richard Kaucký

Článek ze dne 27. června 2012 - středa

Další články od Software602 a.s.

Zaručená identifikace s BankID pro elektronický podpis v aplikaci Sofa

Využití digitalizace firemních procesů v jednotlivých oborech

Home office často přináší chaotický způsob nakládání s dokumenty

Většina českých firem dosud nevyužívá elektronický podpis

Pandemie výrazně zrychlila používání datových schránek

Využití datových schránek v Česku rychle roste

Home office jako bezpapírová kancelář

Datová schránka jako dobrý pomocník pro školy v době pandemie

Nová služba pro ověřování platnosti PSD2 certifikátů v bankovnictví

Elektronický podpis pro školy a OSVČ zdarma

Elektronická komunikace s úřady v době karantény

eIDAS služby neomezeně a výhodně formou paušálu

Souhlas MV s poskytováním služeb SecuSign a SecuSeal

Chytré formuláře a workflow pro každou moderní kancelář

Bezpapírová řešení pro kancelář šetří čas i peníze uživatelů

Využijete elektronický podpis naplno s aplikací Signer

Software602 Form Signer pro Vlastní dynamické aplikace

Nová verze Print2PDF X serveru Software602

Vývojářské vize Software602

Archivace důvěryhodných elektronických dokumentů v datových centrech

Daňové přiznání 2012 online

Konverze daňových dokladů a dlouhodobá archivace digitálních dokumentů

Odborné semináře na téma digitalizace a archivace dokumentů

Form Signer: nástroj pro elektronický podpis v mobilu

Dlouhodobá archivace podle norem EK s přispěním Software602

Spolehlivé dokumenty v nespolehlivé budoucnosti

Dlouhodobá archivace ve firemním IS

Dlouhodobá archivace krok za krokem

Dlouhodobá archivace za korunu

Jak na dlouhodobou archivaci

Elektronický archiv dokumentů podle norem

Elektronická archivace dokumentů podle norem PAdES, CAdES a XAdES

Jak na elektronický podpis

Zásady dlouhodobé archivace elektronických originálů v publikaci Software602

Jak na autentické dokumenty s neomezenou dobou platnosti ověřitelnosti

Elektronizace interních procesů a formuláře životních situací do dalších měst

Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů podle norem PAdES a CAdES

Nejlepší tiskový inzerát Evropy má Software602

SecuStamp vítězem soutěže IT Projekt roku 2011

Výpis z evidence pro daňové účely online

Přiznání k DPH online

Daňové přiznání 2011 online

Spisová služba nové generace od Software602

Silniční daň online