logo Software602 a.s.

Software602 a.s.

Software602, a.s. je česká společnost, která se od roku 1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace státní správy, kde je mimo jiné součástí realizačních týmů na Datové schránky a Czech POINT.

Získané znalosti přetavila do Paperless platforem na řešení digitalizace formulářů s workflow, digitalizace dokumentů, podpisů a jejich archivaci s dlouhodobým právním účinkem napříč členskými státy EU. Společnost je evropským kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru podle Nařízení eIDAS.

Číslo 602 v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový editor T602.

Aktuální články od Software602 a.s.