logo Software602 a.s.
Martin Vondrouš

Martin Vondrouš

Expert pro nové technologie společnosti Software602

LinkedIn

Přes všechny pozitivní dopady pandemie na urychlenou digitalizaci firem se ukazuje, že na některých záležitostech je třeba ještě zapracovat. Elektronické podepisování dokumentů je jedním ze základních předpokladů bezproblémového fungování společností v době pandemických opatření. Totéž se dá říct o elektronickém oběhu a archivaci dokumentů.

Pokud se má home office vyrovnat práci v kanceláři, je třeba všem zaměstnancům zajistit přístup k potřebným dokumentům a vyřešit schvalovací procesy a podepisování tak, že nebude vůbec záležet na tom, kde se dotyčný nachází.

Během první vlny pandemie jsme byli svědky rekordního nárůstu počtu nově založených a aktivovaných datových schránek. To se během druhé vlny koronaviru neděje, měsíční přírůstky nově aktivovaných datových schránek odpovídají průměrným měsíčním hodnotám mimo pandemii.

Co ale výrazně narůstá, je objem zasílaných datových zpráv. Hranice 10 milionů odeslaných datových zpráv za měsíc padla vůbec poprvé.

Pokud škola potřebuje zaslat návrh smlouvy a nechce v něm nechat citlivá data, může přímo v dokumentu PDF anonymizovat vybrané pasáže. Případně je možné celý dokument zašifrovat a opatřit přístupovým heslem. A v neposlední řadě lze díky Signeru ověřit, zda elektronický podpis na dokumentu, který škola obdržela datovou schránkou, je pravý.

Automaticky také vyhledá příjemce datové schránky podle jeho názvu, uživatel si tedy nemusí pamatovat či někde složitě zjišťovat ID datové schránky příjemce zprávy.

Jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru máme dlouholeté zkušenosti s ověřováním platnosti kvalifikovaných certifikátů ze všech členských států EU.

Nové rozšíření v rámci ověřovací služby SecuSign Validation je jen logickým krokem pro komfortní konzumaci nejen ověřování PSD2 certifikátů, ale též o efektivním využití dalších služeb eIDAS přes jednotné integrační rozhraní do infrastruktury banky.

Pro uživatele datových schránek se vyřizování různých povolení, podávání žádostí nebo výkazů a přiznání mění ve velmi jednoduchý úkon, kvůli kterému se nemusí zvednout od pracovního stolu. Mohou využít například chytrý online formulář na portálu podejto.cz, kde se zalogují svými přihlašovacími údaji k datové schránce a poté už jen vyplní formulář pro konkrétní životní situaci.

Uživatelé, kteří ještě datovou schránku nemají, si ji mohou nechat zdarma založit na kterémkoli CzechPOINTu osobně nebo dokonce z domova i elektronickou cestou, pokud mají občanský průkaz s čipem a příslušnou čtečku čipových karet.

Dosud jsme nabízeli elektronické pečetění a časová razítka za extra poplatek, kdy si klient musel nakoupit balíček s určitým počtem pečetí či razítek, nebo platit za každý dokument zvlášť. To ale pro klienty nebylo zrovna přívětivé a už vůbec ne zjednodušením, o což nám jde.

Nyní už nabízíme neomezené využívání těchto služeb v rámci našeho komplexního řešení za měsíční paušál podle velikosti instituce. Pro podepisování či pečetění není nutný token ani čipová karta, ty nahrazuje virtuální token.

Nejsme první ani poslední společností, která by mohla poskytovat kvalifikovaný elektronický podpis na dálku nebo vzdálené kvalifikované pečetění.

Ale jsme prvním a zatím jediným dodavatelem, který nabízí obě tyto služby najednou a má je schváleny od Ministerstva vnitra.

Uživatelé přejdou na novou verzi automaticky, nemusejí nic provádět. Nicméně pokud budou požadovat nové funkčnosti do formulářů a workflow, bude nutná úprava na novější verzi Sofa. Nové procesy se už budou vytvářet pomocí novějšího jádra a nových funkcí.

Nejvíce se využívá procesů, které je možné nasadit rychle a bez integrace, nicméně přibývají klienti, kteří chtějí přímé integrace na stávající ERP systémy, především s ohledem na výměnu ekonomických dat.

S novou verzí přinášíme komfort i pro větší klienty se systémy a již zavedenou infrastrukturou, kde Sofa nabídne větší možnou míru integrace.

DMS systém pro správu dokumentů například umožňuje evidovat, sdílet a spravovat dokumenty už od jejich vzniku přes schválení po distribuci v rámci firmy. To vše lze provádět i prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Prakticky všechny obchodní a úřední dokumenty vznikají elektronicky.

Tak proč je elektronicky rovnou nepodepisovat a razítkovat? Naše řešení umožňuje vytvářet elektronické dokumenty s právním účinkem, které odpovídají nárokům Evropské unie.

Nabídka zaměstnání Software602 a.s.