logo CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.
Shailaja Shankar

Shailaja Shankar

Viceprezidentka a generální ředitelka bezpečnostní divize společnosti Cisco

LinkedIn

V souvislosti s přechodem na hybridní uspořádání práce musí podniky řešit komplikace a zvýšené nároky spojené se zabezpečením rozptýlené pracovní síly. Zároveň se ale potýkají s personálními a rozpočtovými limity. Cisco Security Outcomes Study pomáhá na základě objektivních zjištění stanovit priority bezpečnostních strategií a technologií.

Díky investicím do cloudových, integrovaných bezpečnostních architektur s vysokou mírou automatizace mohou bezpečnostní pracovníci reagovat na hrozby rychleji a soustředit se na podporu obchodní činnosti podniku a zajišťování bezpečnosti uživatelů.