logo

Průzkum Cisco odhaluje zastaralé bezpečnostní technologie firem

Podle průzkumu Cisco Security Outcomes Study, na kterém se podílelo více než 5100 odborníků na kyberbezpečnost a ochranu soukromí z 27 zemí, téměř 40% technologií firem nevyhovuje současným požadavkům na zabezpečení jejich kybernetické bezpečnosti.

Cílem průzkumu bylo zjistit, jaká opatření jsou nejefektivnější na ochranu podniků proti aktuálním a novým hrozbám. Podle studie mohou firmy i přes finanční a personální omezení vyhovět zvýšeným bezpečnostním nárokům díky investicím do cloudových, integrovaných bezpečnostních technologií s vysokou mírou automatizace.

Respondenti se v rámci výzkumu podělili o přístupy k aktualizaci a integraci své bezpečnostní architektury, detekci a reakci na hrozby a zachovávání odolnosti v případě nečekané události.

"V souvislosti s přechodem na hybridní uspořádání práce musí podniky řešit komplikace a zvýšené nároky spojené se zabezpečením rozptýlené pracovní síly. Zároveň se ale potýkají s personálními a rozpočtovými limity. Cisco Security Outcomes Study pomáhá na základě objektivních zjištění stanovit priority bezpečnostních strategií a technologií. Díky investicím do cloudových, integrovaných bezpečnostních architektur s vysokou mírou automatizace mohou bezpečnostní pracovníci reagovat na hrozby rychleji a soustředit se na podporu obchodní činnosti podniku a zajišťování bezpečnosti uživatelů," říká Shailaja Shankar, viceprezidentka a generální ředitelka bezpečnostní divize společnosti Cisco.

Testování zachování kontinuity a schopnosti obnovy zvyšuje odolnost:

Firmy s cloudovou architekturou rychleji obnovují technologie:

Zpravodajství o hrozbách umožňuje dvakrát rychlejší recovery:

Další články k tématům - automatizace - cloud - hrozby - kyberbezpečnost - průzkum - Shailaja Shankar

Článek ze dne 18. ledna 2022 - úterý

Další články od CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.