logo

BOYD: koncept využívání soukromých zařízení pro přístup k firemním datům

Koncept BYOD - jeden z klíčových trendů současného IT, je i jedním z hlavních témat 13. ročníku konference Cisco Expo. BYOD je těsně provázán s dalšími důležitými trendy, jako jsou mobilita, video a cloud.

Zaměstnanci stále častěji požadují více flexibility v tom, jakým způsobem a odkud budou vykonávat svou práci, a rovněž chtějí mít možnost využívat pro přístup do firemní sítě svá vlastní zařízení. Platí to zejména pro současnou online generaci - podle studie Cisco Connected World Technology Report by svá soukromá zařízení chtělo využívat pro pracovní úkoly 80 procent studentů a mladých zaměstnanců.

Právě ti budou určovat trendy v následujících letech. Novému trendu na pracovním trhu se říká BYOD (Bring Your Own Device), tedy využívání soukromých zařízení pro pracovní účely a přístup k firemním datům. Jeho nástup výrazně souvisí s růstem prodejů chytrých mobilních zařízení.

V dnešním světě a dnešních sítích jsou miliardy chytrých mobilních zařízení a jejich počet bude i nadále narůstat. Koncept BYOD v sobě ukrývá mnohem víc než jen fakt, že zaměstnanci mají možnost využívat k práci svá vlastní zařízení. Jde o možnost volby toho, jak a odkud pracuji, jaké pro to využívám nástroje a jak komunikuji s ostatními - přičemž hlavním cílem a výhodou takového přístupu je vyšší produktivita práce. Svá soukromá zařízení při práci s firemní sítí dnes chtějí využívat velmi často mladí a talentovaní zaměstnanci, kteří mají značné zkušenosti s moderními technologiemi a umějí je využít pro rychlejší řešení pracovních úkolů - to je pro jejich zaměstnavatele jasná konkurenční výhoda. Koncept BYOD klade samozřejmě určité nároky na firemní IT procesy, na druhou stranu ale nese jednoznačné přínosy pro firmu", říká generální ředitel společnosti Cisco Jiří Devát.

Dříve firmy využívaly nejmodernější technologie a uživatelé s nimi přicházeli do kontaktu právě v zaměstnání. S masivním nástupem osobních počítačů, notebooků, a zejména v poslední době smartphonů a tabletů už to ale neplatí. Dnes najdeme velmi často nejvyspělejší zařízení v rukou zaměstnanců, kteří si je ze zájmu pořídili pro soukromé použití i pro práci.

Cisco pomáhá firmám řešit jejich potřeby a požadavky v souvislosti s nasazením konceptu BYOD do každodenní praxe. Nabízí komplexní soubor řešení pro podnikovou infrastrukturu, které poskytují daleko širší možnosti než pouze jednoduché připojení konkrétního zařízení do sítě.

Technologie Cisco umožňují správu až 30 000 různých zařízení (dnes má mnoho zaměstnanců více než jedno zařízení připojené do sítě), jejich přístupu do firemní sítě a k datům, zajištění bezpečnosti, správu aplikací nebo i možnost vzdáleného přístupu, který lze využít například v případě ztráty zařízení ke smazání citlivých údajů.

Díky komplexnímu přístupu založenému na architektuře Borderless Network umožňuje Cisco překročit hranice samotného BYOD (ve smyslu připojení soukromých zařízení do sítě) a nabídnout ještě více:

Velký zájem o koncept BYOD mezi současnými firmami potvrzuje i viceprezident společnosti Gartner Paul DeBasi: "Do budoucna exponenciálně poroste mobilní datový provoz. Pro existující sítě to bude znamenat značnou zátěž a je tak na poskytovatelích mobilního připojení i konkrétních společnostech, aby inovovali stávající síťovou infrastrukturu. Společnosti také začaly zavádět koncept BYOD jako nástroj pro pokrytí rostoucích požadavků uživatelů, dosažení potenciálu úspor a zjednodušení správy koncových zařízení. Komplexní přístup ke konceptu BYOD umožňuje podnikům najít rovnováhu mezi bezpečností, spokojeností uživatelů a požadavky na podporu."

Koncept BYOD přináší do firem kromě úspor i vyšší flexibilitu a tím i spokojenost zaměstnanců. Přispívá k zavedení širokého spektra nástrojů pro spolupráci a nabízí prostor pro lepší skloubení soukromého a pracovního života. Skutečnost, že pak IT oddělení musí řešit správu různých zařízení přistupujících do sítě, může na první pohled vypadat komplikovaně, ale s vhodným řešením pro řízení přístupu to naopak přinese řád do informační infrastruktury.

Navíc by se tomuto kroku v budoucnu IT oddělení s největší pravděpodobností stejně nevyhnula. Podle analytické společnosti Gartner bude do roku 2013 podporovat 80 procent firem mobilní pracovníky. Tato skutečnost bude dále prohlubovat poptávku po nástrojích pro spolupráci a video komunikaci. Podle studie společnosti Cisco Visual Networking Index vzroste do roku 2016 přenos mobilních dat 18krát, přičemž video bude tvořit 71 procent veškerého datového provozu v mobilních sítích.

Další články k tématům - BOYD - cloud - infrastruktura - IPv6 - Jabber - konference - multicast - notebook - SmartPhone - video - VPN - Jiří Devát

Článek ze dne 26. dubna 2012 - čtvrtek

Další články od CISCO SYSTEMS s.r.o.