logo

Platební model Green Pay pro IT

V rámci nového platebního modelu Cisco Green Pay mohou zákazníci získat vybrané udržitelné produkty na pětiletý splátkový kalendář. K tomu navíc 5% cenovou pobídku na začátku a bezplatné odebrání zařízení k ekologické likvidaci po ukončení jejich životnosti.

Cisco Green Pay představuje model cyklických plateb, který minimalizuje plýtvání a usnadňuje zákazníkům vytvoření udržitelné IT strategie a dosažení jejich cílů v oblasti životního prostředí.

Model Green Pay se vztahuje na udržitelné technologie Cisco, včetně Green Meraki, portfolio Cisco pro IoT, inteligentní budovy a infrastrukturu poskytovatelů služeb (SP).

Toto portfolio nabízí Cisco zákazníkům v režimu pětiletého pronájmu s tím, že po uplynutí lhůty mohou produkty zdarma vrátit nebo se rozhodnout o pro roční prodloužení.

Při vstupu do Green Pay získává zákazník od Cisco pětiprocentní cenovou pobídku. Při vrácení produktu po pěti letech dostane zákazník od Cisco potvrzení o vstupu do cirkulární ekonomiky.

Model Green Pay doplňuje úsilí Cisco o udržitelné podnikání. Cisco se již zavázala, že veškeré její aktivity budou bez emisí skleníkových plynů do roku 2040, tedy s předstihem 10 let oproti požadavkům OSN.

Hlavní emisní cíl Cisco je podpořen dílčími krátkodobými závazky a kroky. Již do roku 2025 dosáhne Cisco nulových emisí v kategoriích Scope 1 a Scope 2.

Jde o (Scope 1) emise ze zdrojů kontrolovaných přímo společností Cisco a nepřímé emise (Scope 2) spojené se spotřebou nakupované energie - elektřiny, tepla, páry apod.

V tomto případě jde o emise energetických zdrojů, které Cisco přímo nekontroluje.

Článek ze dne 28. dubna 2022 - čtvrtek

Další články od CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.