logo

Václav Plevka: český student ve finále inovační soutěže NASA a špiček ze Silicon Valley

Global Impact - soutěž projektů s globálním dopadem pořádaná poprvé ve střední a východní Evropě má své finalisty, vítěz bude vybrán v pátek 4.5. 2012. Mezi finalisty je i český zástupce - Bc. Václav Plevka z Dopravní fakulty ČVUT.

Nejlepší mozky ze Silicon Valley se shodly na tom, že rychle se rozvíjející technologická expanze může v blízké budoucnosti zlepšit naše životy. Společně s NASA proto založili Singularity University, tedy "univerzitu jedinečnosti". Aby se její vize rozšířily skutečně po celém světě, uspořádali soutěž Global Impact (Globální dopad), do které pozvali inovátory z různých světových regionů.

V dubnu 2012 dostali také vizionáři ze střední, východní a jihovýchodní Evropy možnost prokázat, že mají "jedinečná" řešení, jak zlepšit život nejméně 1 milionu lidí v příštích 3 letech.

První soutěž Global Impact ve střední, východní a jihovýchodní Evropě - podporovaná společnostmi jako Cisco, Autodesk, GE Healthcare nebo PortfoLion - zasáhla tisíce vysokoškolských studentů, mladých podnikatelů a lidí z byznysu v regionu. V osmi zemích bylo přihlášeno 54 projektů, které se snaží odpovídat na otázky z oblasti zdravotnictví, vzdělávání a bezpečnosti.

Zadání organizátorů bylo předvést inovační projekty, které zlepší životy alespoň jednoho milionu lidí ve třech letech, a to za použití jakékoliv rychle se vyvíjející technologie.

Porota vybrala do užšího výběru 6 nejvýraznějších projektů finalistů z Bulharska, Česka, Maďarska a Polska. Singularity University, sídlící v kalifornském Mountain View, soutěž Global Impact organizuje v různých regionech po celém světě, pro oblast střední a východní Evropy to je letos premiéra.

Projekty finalistů:

Finalisté dostanou šanci prezentovat své projekty před mezinárodní porotou, se zástupci fakulty Singularity University, Cisca a GE Healthcare. Finále se uskuteční v pátek 4.5. 2012 v Budapešti, úvodní projev přednese Erno Rubik, čestný patron soutěže a vynálezce Rubikovy kostky.

Vítěz soutěže bude moci v létě nastoupit do postgraduálního programu Singularity University, který stojí 30 000 USD. Cena zahrnuje všechny náklady, včetně cesty, kurzů, ubytování a stravy. Kromě toho si může vítěz vybrat software Autodesk v hodnotě 10000 USD.

Český finalista Václav Plevka

Václav Plevka studuje na Dopravní fakultě ČVUT obor Inteligentní dopravní systémy. Jeho hlavním zaměřením jsou vhodná dopravní řešení, kde ho zajímá zejména průsečík počítačové vědy, telekomunikací a transportních systémů.

Jeho projekt se zaměřuje na potenciální hrozbu dopravního kolapsu, který je v dlouhodobém horizontu pravděpodobný. Kromě toho se koncept snaží všeobecně snížit výskyt dopravních zácp, které negativně ovlivňují životy Evropanů, jejich zdraví a ekonomické a energetické zdroje.

Další články k tématům - ČVUT - NASA - soutěž - vzdělávání - Václav Plevka

Článek ze dne 3. května 2012 - čtvrtek

Další články od CISCO SYSTEMS s.r.o.